انتخاب کالا

دو ماهنامه نساجی کهن (شماره 64)

نساجی و پوشاک

رشد ۹۹ درصدی صادرات پوشاک در سال ۹۹

نساجی و پوشاک

آخرین آگهی‌های فروش
[+مشاهده همه...]ثبت آگهی فروش جدید

آخرین آگهی‌های خرید
[+مشاهده همه...]ثبت آگهی خرید جدید

فروشنده‌ای برای کالای اسپان باند (Spun bond Fabric) آگهی ثبت نکرده است.