اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

قیر (Bitumen)

خریدار: ****

100,000   تن  
پیشنهاد قیمت

روغن پالم (Palm Oil)

خریدار: ****

300   تن  
پیشنهاد قیمت

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: ****