اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

دی اتانول آمین (DEA)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

متانول (Methanol)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

اسید نیتریک (Nitric Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

استیک اسید (Acetic Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

فنول (Phenol)

فروشنده: :  نوین سپهر سانیار

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
خرید امن

اکسید آهن قرمز

فروشنده: :  پارس پیگمنت

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

پلی یورتان ترموپلاستیک (TPU)

فروشنده: :  هلدینگ آناهیتا

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

متیلن کلراید (Methylene Chloride)

فروشنده: :  نویان شیمی

1   بشکه تماس بگیرید   
سفارش خرید

پلی الکترولیت (کاتیونی، آنیونی)

فروشنده: :  فیروز تجارت باران

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  نوین سپهر سانیار

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
خرید امن

اکسید آهن قرمز

فروشنده: :  پارس پیگمنت

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

سهم نیروی کار مهاجر از بازار کار ایران چقدر است؟

سهم نیروی کار مهاجر از بازار کار ایران چقدر است؟

مطابق آمار نیروی کار مهاجر و آمار وزارت کار, درسال ۹۸ حدود ۶۳۶هزار نفر در داخل کشور مهاجرت داشته اند این تعداد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۷۱۱ هزار نفر به میزان ۱۰.۵ درصد و نسبت به سال ۹۶ حدود ۶۸۴ هزار نفر حدود ۶.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

مهاجرت اصلی­ ترین تحرک مکانی جمعیت است که در تمامی ادوار جامعه وجود داشته است. مهاجرت ها صرف نظر از نوع آن، پیامدهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بردارند که می ­تواند اثرات مثبت یا منفی در مبدا یا مقصد داشته باشد.

اگر شهر مقصد کمبود نیروی کار و امکاناتی برای جذب نیروی انسانی داشته باشد، مهاجرت مفید است، اما وقتی جمعیت ساکن در مقصد با معضل اشتغال روبرو هستند و تورم نیروی کار و رکود اقتصادی در آنجا حاکم است، این مهاجرت ها شکل بیکار گونه به خود گرفته و مشکلات شهر مقصد را بیشتر می ­کند.

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار وزارت کار نشان می دهد که در سا ل98 حدود 636 هزار نفر در داخل کشور مهاجرت داشته اند که این شامل مهاجرت های درون استانی، برون استانی و از خارج به داخل کشور می باشد این تعداد در سال 98 نسبت به سال 97 حدود 711 هزار نفر به میزان 10.5 درصد و نسبت به سال 96 حدود 684 هزار نفر حدود 6.9 درصد کاهش پیدا کرده است.

در سال 98 از تعداد کل مهاجران 533 هزار نفر در سن کار(10ساله و بیشتر) بوده اند. این تعداد در سال 98 نسبت به سال 97 (590هزار نفر) به میزان 9.8 درصد و نسبت به سال 96 (561 هزار نفر) 5.1 درصد کاهش پیدا کرده است.

نسبت مهاجران در سن کار به کل مهاجران، طی سال های 96 تا 98 همواره روند صعودی داشته است و از82.1 درصد در سال 96 به 83.7 درصد در سال 98 رسیده است.

نسبت به مردان مهاجر به کل مهاجران طی سال های 96 تا98 کاهش یافته و از 58.7 درصد در سال 96 به 55.2 درصد در سال 98 رسیده است. در مقابل سهم زنان طی سال های مذکور افزایش داشته و از 41.3 در سال 96به 44.8 درصد در سال 98 رسیده است.

همینطور نسبت به مردان مهاجر در سن کار به کل مهاجران در سن کار طی سال های 96 تا 98 همواره روند کاهشی داشته و از 58.7 درصد در سال 96 به میزان 55.9 درصد در سال 98رسیده است. در مقابل نسبت به زنان طی سال های مذکور همواره روند افزایش داشته و از 41.3 درسال 96 به 44.1 درصد در سال 98 رسیده است.

درسال 98 حدود 48.7 درصد مهاجرت های در سن کار مربوط به مهاجرت درون استانی (259 هزار نفر) حدود 48.3 درصد آن مربوط به مهاجرت برون استانی (257هزار نفر) بوده است. همچنین 3درصد از خارج به کشور (16هزار نفر) وارد شده اند.

درسال 98 از 533 هزار مهاجر در سن کار، 2004 هزار نفر(38.3درصد) در زمان آمارگیری در استان مقصد شاغل،71هزار نفر (13.2 درصد بیکار) و 258 هزار نفر(48.4 درصد)غیرفعال بوده اند.

همچنین می توان دید که در سال 98 سهم مهاجران شاغل در مقایسه با سا های 97 و 96 کاهش یافته است. این در حالی است که سهم مهاجرانی که در استان مقصد در زمان آمارگیری بیکار بوده اند. نسبت به سال های 97 و 96 افزایش داشته است.

از 204 هزار نفر مهاجر شاغل،47.8 درصد آن مربوط به مهاجران درون استانی و 49.7 درصد آن مربوط به مهاجران برون استانی بوده است.

همچنین از 71 هزار نفر مهاجر بیکار،41.8 درصد مربوط به مهاجران درون استانی و 55.5 درصد مربوط به مهاجران برون استانی بوده است.

نتایج نشان می دهد در سال 98، استان های یزد با 82.2 درصد، البرز با 76.6 درصد، سمنان با 74.8 درصد، قم با 72.0 درصد، مرکزی با 68.0 درصد و تهران با 65.9 درصد به ترتیب بیشترین نسبت مهاجران در سن کار برون استانی را در بین استان های کشور داشته اند.

در سال 98 استان های قم با 90.0 درصد، یزد با 80.9 درصد، البرز با 74.4 درصد، زنجان با 73.9 درصد، سمنان با 70.3 درصد و همدان با 66.3 درصد بیشترین نسبت مهاجران برون استانی شاغل را در بین استان های کشور داشته اند.

نتایج نشان می دهد در سال 98 از 24346 هزار نفر شاغل در کل کشور، تنها 0.4 درصد آنها مهاجر برون استانی بوده اند. یعنی در زمان آمارگیری، کمتر از یک سال در استان محل آمارگیری اقامت داشته است.

این نسبت در سال 97 نیز 0.4 درصد و در سال 96 حدود 0.5 درصد بوده است. همچنین در بین استان های کشور، استان های قزوین، گیلان و همدان با نزدیک به 1درصد، بیشترین نسبت مهاجران برون استانی شاغل را نسبت به کل شاغلان استان دارا هستند.

نتایج نشان می دهد در سال 98، استان سمنان با 100.0 ، البرز با 82.5 درصد، قم با 82.2 درصد، گیلان با 80.2 درصد، اردبیل با 76.9 درصد و چهارمحال بختیاری با 76.5 درصد به ترتیب بیشترین نسبت مهاجران برون استانی بیکار را در بین استان های کشور داشته اند. به عبارت بهتر تمامی مهاجران استان سمنان که در زمان آمارگیری بیکار بوده اند از سایر استان ها به امید یافتن کار به استان سمنان مهاجرت کرده اند.

نتایج نشان می دهد در سال 98، از 2898 بیکار در کل کشور،1.4 درصد آنها مهاجر بوده اند. یعنی در زمان آمارگیری، کمتر از یکسال در استان محل آمارگیری اقامت داشته است. این نسبت در سال 97 حدود 0.8 درصد و در سال 96 حدود 1.2 درصد بوده است.

همچنین در بین استان های کشور‌،‌استان های قزوین با 4.0 درصد، گیلان با 3.8 درصد واردبیل با 3.5 درصد، بیشترین نسبت مهاجران برون استانی بیکار را نسبت به کل بیکاران استان دارا هستند.

نتایج نشان می دهد به غیر از استان تهران، در باقی استان ها اغلب مهاجرت برون استانی، از استان های همجوار صورت گرفته است.

کل مهاجران

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می دهد که در سال 98 حدود636 هزار نفر در داخل کشور مهاجرت داشته اند که این شامل مهاجرت های درون استانی، برون استانی و از خارج از داخل کشور می باشد. از این تعداد 55.2 درصد مزد و 44.8درصد زن می باشند.

تعداد مهاجران درسال98 نسبت به سال97، (711هزار نفر) به میزان 10.5 درصد و نسبت به سال 96 حدود (684هزار نفر)6.9درصد کاهش پیدا کرده است.

همچنین درسال 98، 48.7 درصدمهاجرت ها مربوط به مهاجرت درون استانی (310هزار نفر)،47.5 درصد آن مربوط به مهاجرت برون استانی (302 هزار نفر) بوده است. همچنین 3.8 درصد از خارج به داخل کشور (24 هزار نفر)وارد شده اند.

سهم مردان مهاجر نسبت به کل مهاجران طی سال های 96تا98 کاهش یافته و از 58.7 درصد در سال 96 به55.2 درصد در سال98 رسیده است. در مقابل سهم زنان طی سال های مذکور افزایش داشته و از 41.3 درصد به 44.8 درصد رسیده است.

مهاجران در سن کار (10ساله و بیشتر)

در سال98 از تعداد کل مهاجران 533 هزار نفر(83.7 درصد ) در سن کار (10ساله و بیشتر) بوده اند. این نسبت در سال 97 حدود 83.0 درصد و در سال 96 حدود 82.1 درصد بوده است.

تعداد مهاجران در سن کار در سال 98 نسبت به سال 97، (590هزار نفر) به میزان 9.8 درصد و نسبت به سال 96 حدود (560هزار نفر)5.1 درصد کاهش پیدا کرده است.

آمارها نشان می دهد که علی رغم کاهش تعداد کل مهاجران و تعداد مهاجران در سن کار، سهم مهاجرت نیروی کار نسبت به کل مهاجران از سال96تا98 همواره روند صعودی داشته است. همچنین در سال98 حدود 48.7 درصد مهاجرت های در سن کار مربوط به مهاجرت درون استانی (259 هزار نفر) 48.3درصد آن مربوط به مهاجرت برون استانی (257 هزار نفر) بوده است. همچنین 3درصد از خارج به کشور (16هزار نفر) وارد شده اند.

نسبت مردان مهاجر در سن کار نسبت به کل مهاجران در سن کار طی سال های 96تا98 همواره روند کاهشی داشته و از 58.7 درصد در سال 96 به 55.9 درصد در سال 98 رسیده است. در مقابل نسبت زنان طی سال های مذکور همواره روند افزایش داسته و از 41.3 درصد به 44.1 درصد رسیده است.

مهاجران در سن کار به تفکیک وضع فعالیت

درسال 98 از 533 هزار نفر مهاجر درسن کار، 204 هزار نفر(38.3درصد) در زمان آمارگیری در استان مقصد شاغل؛ 71هزار (13.2 درصد) بیکار و 258 هزار نفر(48.4 درصد) غیر فعال بوده اند. بر اساس نتایج می توان گفت که سهم مهاجران شاغل در مقایسه با سال های97 و 96 کاهش یافته است. این در حالی است که سهم مهاجرانی که در استان مقصد در زمان آمارگیری بیکار بوده اند. نسبت به سال های 97 و 96 افزایش داشته است.

از204 هزار نفر مهاجر شاغل، 47.8 درصد آن مربوط به مهاجران درون استانی و 49.7 درصد آن مربوط به مهاجران برون استانی بوده است.

همچنین از 71هزار نفر مهاجر بیکار، 41.8 درصد مربوط به مهاجران درون استانی و 55.5 درصد مربوط به مهاجران برون استانی بوده است.

تسنیم

نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...

تبلیغات متنی