اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

بوتیل گلیکول (Butyl Glycol)

خریدار: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
پیشنهاد فروش

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)

خریدار: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
پیشنهاد فروش

تولوئن (Toluene)

خریدار: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
پیشنهاد فروش

متانول (Methanol)

خریدار: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
پیشنهاد فروش

متانول (Methanol)

فروشنده: :  هیرودشیمی

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

گلیسیرین (Glycerin)

فروشنده: :  نوین سپهر سانیار

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
خرید امن

اسید سولفونیک (Sulfonic acid)

فروشنده: :  مانیا تجارت مهر تیرگان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

اسید فسفریک (Phosphoric Acid)

فروشنده: :  پرشین یوتاب

1   گالون 1  ریال  
سفارش خرید

فتالیک انیدرید (Phthalic Anhydride)

فروشنده: :  کانگورو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

پلی الکترولیت (کاتیونی، آنیونی)

فروشنده: :  فیروز تجارت باران

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

اسید فسفریک (Phosphoric Acid)

فروشنده: :  علمی سازان پارت

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

قانون عضویت ایران در شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ابلاغ شد

قانون عضویت ایران در شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ابلاغ شد

قانون عضویت ایران در شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، توسط رئیس جمهور برای اجرا به وزارت نیرو ابلاغ گردید.

 بر اساس این قانون به دولت اجازه داده می‌‌شود در«شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع» به شرح مقررات پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید.

مقررات شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع
1ـ کلیات
(1) شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (که از این پس «شورای برق» نامیده می‌‌شود) به دنبال موافقتنامه مورخ 14 فوریه 1992 میلادی (25/11/1370 هجری‌شمسی) در مورد هماهنگی مناسبات بین دولتی در زمینه انرژی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (که از این پس «موافقتنامه» نامیده می‌‌شود) تشکیل شد و به عنوان نهاد بین دولتی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع تلقی می‌گردد.
(2) هدف شورای برق، هدایت اقدامات یکپارچه و هماهنگ‌شده اعضاء کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در زمینه انرژی برای تأمین عرضه برق به صورت مطمئن و مستمر برای اقتصاد و مردم کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و بر مبناء بهره‌برداری مؤثر سامانه‌(سیستم)های برق به‌هم ‌پیوسته کشورهای عضو می‌باشد.
(3) شورای برق در فعالیتهای خود تابع منشور کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، تصمیمات شورای سران شوراها و شورای سران دولتهای مستقل مشترک‌المنافع، موافقتنامه و دیگر موافقتنامه‌های بین‌المللی بوده و مقررات جاری می­باشد.
(4) شورای برق وظایف خود را از طریق همکاری نزدیک با شورای اقتصادی کشورهایمستقل مشترک‌المنافع، کمیسیون مباحث اقتصادی تحت نظر شورای اقتصادی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و کارگروه اجرائی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و دیگر نهادهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع انجام می‌دهد.
2ـ اهداف
(1) اهداف اصلی شورای برق به شرح ذیل می‌باشد:
ـ تهیه پیشنهادهایی در مورد اصول و گرایشهای یکپارچه‌سازی اعضاء کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در انرژی، از جمله به منظور تأمین امنیت انرژی به‌صورت یکپارچه
ـ تهیه پیشنهادهایی در مورد چهارچوب حقوقی و اقتصادی فعالیتهای یکپارچه
سامانه ‌(سیستم)های برق به هم پیوسته اعضاء کشورهای مستقل مشترک‌المنافع
ـ ایجاد بازار برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و فراهم کردن امکان فعالیت آن
به صورت مشترک با نهادهای مدیریتی دولتی و نهاد‌های بین‌دولتی مربوط کشورهای مستقل مشترک‌المنافع
ـ تدوین فضای اطلاعاتی مشترک در زمینه انرژی
3ـ وظایف
(1)وظایف اصلی شورای برق به شرح زیر می‌باشد:
ـ مشارکت در تهیه پیش‌نویس برنامه‌های توسعه سامانه‌(سیستم)های برق مجموعه اعضاء کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در زمینه سوخت و انرژی و تهیه پیشنهادهایی پیرامون نحوه اجرای آنها
ـ تهیه پیشنهادها و مشارکت در تهیه سندهای حقوقی متداول به‌منظور ایجاد شرایطبرای بهره‌برداری از سامانه‌(سیستم)های به‌هم‌پیوسته برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع
ـ مشارکت در تهیه موافقتنامه‌های بین‌المللی در زمینه انرژی
ـ ارائه کمک به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در زمینه متحدسازی و هماهنگ‌سازی سندهای حقوقی متداول در انرژی
ـ تهیه توصیه‌هایی لازم در مورد سیاست تعرفه ‌برای برق عرضه‌شده در مرز کشورها
ـ تهیه پیشنهادهایی در مورد روشهای مشترک کنترل و حسابداری برق که برای اتخاذ تصمیم­هایی مشترک ضروری می‌‌باشند.
ـ تهیه پیشنهادهایی در مورد لزوم تدوین برنامه‌های علمی‌ بین‌المللی و طراحی پروژه‌ها در زمینه عرضه برق و حرارت، فناوریها و فنون جدید و نیز مشارکت و در اجراء و هماهنگی آنها
ـ کمک به اشخاص حقوقی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع برای ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک، گروههای مالی و صنعتی، و سایر نهادهای فراملیتی در زمینه انرژی
ـ کمک به تأسیس بانک داده‌های تجاری و پیشنهادهایی پیرامون مواد و مبانی فنی در زمینه انرژی
ـ همکاری در جهت ارائه کمک به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در صورت وقوع حوادث، بلایای طبیعی و سایر شرایط غیرعادی در زمینه انرژی
ـ کمک به تنظیم سیاست بین دولتی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی از طریق اجراء عملیات هماهنگ‌شده در اقتصاد و دانش و نیز همکاریهای فنی، تدوین و اجرای پروژه‌های مشترک در مورد استفاده از فناوریهای پیشرفته در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی و توسعه منابع انرژی جایگزین
ـ هماهنگی فعالیتهای مربوط به تدوین و هماهنگی مقررات و معیارهای ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های برق و کمک به تدوین و اجرای برنامه‌های مشترک زیست‌محیطی و توصیه‌های مربوط به عرضه انرژی
ـ تنظیم مقررات فنی بهره‌برداری موازی از سامانه‌(سیستم)های برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع
ـ هماهنگ‌سازی بهره‌برداری ازشبکه‌های برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع با سایر شبکه‌های برق
ـ کمک به فعالیتهای مربوط به آموزش کارکنان و ارتقاء صلاحیت متخصصان انرژی در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع
ـ کمک به اعضاء کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در اجرای برنامه‌های همکاری میان مجامع اروپایی و جهانی در زمینه انرژی
ـ همکاری با نهادهای بین دولتی در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ، سازمانهای ملی و بین‌المللی، جوامع اقتصادی و دیگر تشکلهای مرتبط با انرژی
ـ توسعه مناسبات بین‌المللی در جهت منافع کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و مشارکت در فعالیتهای دیگر سازمانهای برق
ـ پایش نحوه اجرای تصمیمات شورای برق
ـ هماهنگی بین فعالیتهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در توسعه سامانه (سیستم)های اطلاع‌رسانی در زمینه انرژی
ـ کمک به حل و فصل اختلافات بین تشکلهای اقتصادی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در زمینه انرژی
(2) شورای برق می‌تواند وظایف دیگری را با هدف اجرای وظایف محوله، ایفاء نماید.
4ـ حقوق
(1) شورای برق دارای حقوق زیر می‌‌باشد:
ـ درخواست اطلاعات مورد نیاز برای اجرای وظایف خود از نهادهای ذی‌ربط در اعضاء کشورهای مستقل مشترک‌المنافع
ـ موافقت با مدارک مربوط به روشهای تهیه و تأیید پیش‌نویس توصیه‌ها
ـ ارائه پیش­نویس مدارک تهیه شده توسط شورای برق برای بررسی شورای سران کشورها و شورای سران دولتهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و دیگر نهادهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع
ـ در صورت لزوم ایجاد گروههای کاری و کمیسیونهایی که مطابق مقررات گروههای کاری تنظیم شده از سوی شورای برق فعالیت می­کنند، گروههای مشاوره‌ای، شورای خبرگان و سایر نهادهای کاری و ساختار شورای برق و نیز انتخاب نمایندگان ویژه مجاز به­منظور لحاظ نمودن علایق شورای برق در روند اصلی فعالیتهای آن
5 ـ سازمان و نظام کاری
(1) شورای برق از رؤساء نهادهای برق امضا‌ء‌کنندگان «موافقتنامه» ‌و رؤساء شرکتهای ملی برق تشکیل می‌شود. هر نماینده از امضاء‌کنندگان «موافقتنامه» (عضو شورای برق) یک رأی در شورای برق دارد.
(2) اعضاء شورای ‌برق از جمله رئیس کارگروه اجرائی آن دارای رأی مشورتی می‌باشند.
(3) شورای برق به‌وسیله یک رئیس و یک معاون اداره می‌گردد که این اشخاص به‌صورت دوره‌ای توسط اعضاء شورای برق برای یک‌سال انتخاب می‌شوند. ترتیب انتخاب و دوره مسؤولیت رئیس و معاون رئیس با تصمیم شورای برق تأیید می‌‌گردد.
(4) اعضاء شورای برق دارای حقوق یکسان می‌باشند و می‌توانند اطلاعات لازم را در مورد فعالیت هیأتهای کاری شورای برق کسب و نیز فهرست موضوعات فعالیتهای شورا را برای بررسی تنظیم نمایند.
(5) درصورتی‌که بیش از نصف اعضاء شورای برق یا نمایندگان ذی‌ربط آنها در جلسه‌ای حضور پیدا کنند این جلسه رسمی‌ (حائز حد نصاب) تلقی می‌‌شود.
(6) تصمیمات شورای برق با رأی اکثریت اعضاء حاضر در شورا اتخاذ می‌شود.
آن دسته از اعضاء شورا که مخالف تصمیم اتخاذ شده باشند می‌توانند نظرات خاص خود را به‌عنوان یادداشت در صورتجلسه ابراز نمایند. تصمیم شورای برق برای آن دسته از اعضاء مخالف تصمیم اتخاذ شده شورا، اجباری نمی‌­باشد.
(7) هر کشور عضو شورای برق می‌تواند عدم علاقمندی خود را به موضوع مورد بحث عنوان نماید که این امر نمی‌تواند به‌عنوان مانعی برای اتخاذ تصمیم تلقی شود.
(8) شورای برق نمی­تواند در مورد موضوعی که برخلاف منافع عضوی از اعضاء امضاء‌کننده «موافقتنامه» باشد بدون حضور عضو مربوط تصمیم‌گیری نماید.
(9) کلیه موضوعات دیگر مربوط به تنظیم، فعالیتها و هدایت جلسات شورا مطابق مقرراتی که باید به تأیید شورای برق برسد تعیین خواهد شد.
(10) جلسات شورای برق نباید کمتر از دو بار در سال تشکیل گردد.
(11) اشخاص مدعو می‌توانند با موافقت اعضاء شورای برق در جلسات شورا حضور داشته باشند. نحوه شرکت این افراد در «مقررات» تعریف می­شود.
(12) دیگر کشورهایی که دارای اهداف و اصول مشترک با «موافقتنامه» می‌‌باشند، می‌توانند به عضویت شورا درآیند.
(13) پیوستن اعضاء جدید به شورای برق یا کناره‌گیری هر یک از اعضاء این شورا بر طبق «موافقتنامه» انجام می‌گیرد.
(14) به منظور مبادله اطلاعات، برقراری همکاری و هماهنگی اقدامات، سازمانهای بین‌المللی و دیگر سازمانها می‌‌توانند به‌عنوان ناظر در شورای برق پذیرفته شوند.
6 ـ ارکان ‌کاری
(1) کارگروه اجرائی شورای برق ارکان کاری دائمی ‌شورا می‌باشد.
(2) کارگروه اجرائی به عنوان امین اسناد مدارک مورد قبول شورای برق و اسنادی که بر مبناء «منشور» شورا باید مورد تأیید شورا قرار گیرند عمل می‌‌نماید.
(3) کارگروه اجرائی توسط یک رئیس که از طریق تصمیم متخذه از سوی شورای برق تعیین می‌گردد اداره می‌شود.
(4) ساختار، تعداد، بودجه و سامانه(سیستم) پرداخت دستمزد به کارکنان کارگروه اجرائی باید با تأیید شورای برق تعیین گردد.
(5) دفتر کارگروه اجرائی در مسکو (فدراسیون روسیه) قرار دارد.
(6) رابطه شورای برق با کشور محل استقرار آن به‌وسیله موافقتنامه جداگانه‌ای بین شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و دولت فدرال روسیه راجع به شرایط کارگروه اجرائی شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در قلمرو فدراسیون روسیه، تعریف می‌شود.
تبصره ـ‌ موافقتنامه مزبور در 14 سپتامبر 2005 میلادی (23/6/1384هجری ‌شمسی) به امضاء رسیده است.
(7) سایر کارکنان کارگروه اجرائی به جز کارکنان فنی و خدماتی، از شأن بین‌المللی برخوردار می‌­باشند.
7ـ تأمین بودجه، داراییها و مستحدثات
(1) تأمین اعتبار فعالیتهای شورای برق و کارگروه اجرائی بر طبق بودجه‌ای که با موافقت کشورهای عضو شورای برق تعیین و با تصویب شورا خارج از کمکهای سالانه مدیریتنهاد‌های برق و یا جوامع (شرکتهای) برق امضاء‌کننده «موافقتنامه» به واحد روبل فدراسیون روسیه یا به صورت ارز خارجی یا خارج از کمکهای داوطلبانه اشخاص حقوقی و حقیقی و دیگر کمکهایی که از نظر کشور محل استقرار کارگروه اجرائی منع نشده باشد، انجام خواهد شد.
(2) اصل مشارکت در تأمین مالی شورای برق براساس تصمیم ‌شورا تعیین خواهد شد.
(3) برای کارگروه اجرائی شورای برق محل استقرار دفتر و تجهیزات لازم به روال و شرایطی که از سوی موافقتنامه امضاء شده با کشور محل استقرار آن تعیین خواهد شد، تأمین می‌گردد.
8 ـ توقف فعالیتها
(1) توقف فعالیتهای شورای برق براساس تصمیم شورای سران دولتهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع انجام می‌گیرد.
قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/8/1390
به تأیید شورای نگهبان رسید.

خبرگزاری فارس

نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...

تبلیغات متنی