اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

مونو اتیلن گلیکول (MEG)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

استیک اسید (Acetic Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

اتانول (Ethanol)

فروشنده: :  شیمیایی عیار

1   لیتر تماس بگیرید   
خرید امن

تولوئن (Toluene)

فروشنده: :  هیرودشیمی

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

قیر (Bitumen)

فروشنده: :  VECTAL OIL

1   تن تماس بگیرید   
سفارش خرید

سود سوز آور (Sodium Hydroxide)

فروشنده: :  شرکت مسیر گستر آرتیمان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

گوگرد (Sulfur)

فروشنده: :  شرکت مسیر گستر آرتیمان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

اتانول (Ethanol)

فروشنده: :  شیمیایی عیار

1   لیتر تماس بگیرید   
خرید امن

تولوئن (Toluene)

فروشنده: :  هیرودشیمی

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

قیر (Bitumen)

فروشنده: :  VECTAL OIL

1   تن تماس بگیرید   
سفارش خرید

گردش ٥٢١ هزار میلیاردی خرید اینترنتی در یک سال

گردش ٥٢١ هزار میلیاردی خرید اینترنتی در یک سال

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از میزان تراکنش‌های شاپرک از حجم تجارت الکترونیکی در ایران حاکی از افزایش سهم تراکنش‌های اینترنتی در کشور دارد.

آمارهای جدید بانک مرکزی از تراکنش‌های شبکه شاپرک در بخش اینترنت که حاکی از افزایش خریدهای اینترنتی است نشان می‌دهد که میزان تراکنش‌های خرید اینترنتی در این شبکه به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است.

بر اساس آمار بانک مرکزی میزان خریدهای اینترنتی ثبت شده در فروردین ٩٤ فقط در تهران به عدد ٩٠٥٦٢٢٨ میلیون ریال و در سایر استان‌ها به ٣٢٨١٢٣٥ میلیون ریال رسیده است، این در حالی است که در ماه مشابه سال قبل کل خریدهای اینترنتی ثبت شده در تهران ١٠٤٥١٢٦٤میلیون ریال و در سایر استان‌ها ٥٩٦٧٦٤٦٨ میلیون ریال بوده است.

این آمار در مورد میزان تراکنش‌های ثبت شده برای اردیبشهت و خرداد ٩٤ هم قابل توجه است، به گونه‌ای که روال فراز و فرودی تراکنش‌های خرید حتی در سه ماهه ابتدای سال نیز به خوبی مشهود است. میزان تراکنش‌های اینترنتی ثبت شده برای اردیبهشت ٩٤ در تهران به عدد ١٠٩٣١٧٢٩ میلیون ریال و در سایر استان‌ها به ٤١٠٨٧٩٨ میلیون ریال رسیده است، این ارقام در خرداد ماه نیز برای تهران به عدد ١١٣٦١٥٩٨ میلیون ریال و در سایر استان‌ها به ٤٠١٩٤٣٣ میلیون ریال رسیده است. بر اساس همین آمار بانک مرکزی تراکنش‌های خرید اینترنتی در تهران در اردیبهشت ٩٣ به عدد ٢٧١٠٨٦٤٨ میلیون ریال در تهران و در سایر استان‌ها به ١٥١٣٢٦٣٦ میلیون ریال بوده است؛ این اعداد در خرداد ماه ٩٣ برای تهران ٣٠٠٢٦٤٧٠ میلیون ریال و برای سایر استان‌ها ١٣٦٨٦٠٦٥ میلیون ریال بوده است.

یکی از نکات قابل توجه در آمارهای بانک مرکزی فراز و فرود خریدهای اینترنتی در مقایسه سال‌های ٩٢، ٩٣ و سه ماهه ابتدای ٩٤ است، بر اساس آمار بانک مرکزی میزان خریدهای اینترنتی ثبت شده در فروردین ٩٤ فقط در تهران به عدد ٩٠٥٦٢٢٨ میلیون ریال و در سایر استان‌ها به ٣٢٨١٢٣٥ میلیون ریال رسیده است؛ این در حالی است که در ماه مشابه سال٩٢ کل خریدهای اینترنتی ثبت شده در تهران ٧٣١٧٤٦میلیون ریال و در سایر استان‌ها ٢١٣٨٥ میلیون ریال بوده که نشان‌دهنده روال افزایشی خریدهای اینترنتی است، هرچند که در مقایسه با سال ٩٣ میزان خریدها در بازه زمانی ذکر شده کاهش داشته است اما میزان این خریدها نسبت به دو سال گذشته روال افزایشی داشته که حکایت از توجه به موضوع تجارت الکترونیک است.

این آمار در مورد میزان تراکنش‌های ثبت شده برای اردیبشهت و خرداد ٩٤ هم قابل توجه است به گونه‌ای که روال افزایش تراکنش‌های خرید حتی در سه ماهه ابتدای سال نیز به خوبی مشهود است. میزان تراکنش‌های اینترنتی ثبت شده برای اردیبهشت ٩٤ در تهران به عدد ١٠٩٣١٧٢٩ میلیون ریال و در سایر استان‌ها به ٤١٠٨٧٩٨ میلیون ریال رسیده است، این ارقام در خرداد ماه نیز برای تهران به عدد ١١٣٦١٥٩٨ میلیون ریال و در سایر استان‌ها به ٤٠١٩٤٣٣ میلیون ریال رسیده است. همین اعداد و ارقام در مقایسه با تراکنش‌های مشابه سال ٩٢ هم قابل توجه است. تراکنش‌های خرید اینترنتی در تهران در اردیبهشت ٩٢ به عدد ١١٤٠٣٨٧ میلیون ریال در تهران و در سایر استان‌ها به ٦٢٦٥٢ میلیون ریال بوده است. این اعداد در خرداد ماه ٩٢ برای تهران ١٠٦٠٨٩٧ میلیون ریال و برای سایر استان‌ها ٢٢٦٢٠٣ میلیون ریال بوده است.

حجم تجارت الکترونیک کل کشور در فروردین ماه ٩٢ به ٧٥٣١٣١ میلیون ریال بوده که در فروردین ماه ٩٤ به ١٢٣٣٧٤٦٣ میلیون ریال رسیده است. این عدد در اردیبهشت ماه ٩٢ از ١٢٠٣٠٣٩میلیون ریال در اردیبهشت ٩٤ به ١٥٠٤٠٥٢٧میلیون ریال رسیده ودر نهایت از ١٢٨٧١٠٠میلیون ریال در خرداد ماه ٩٢ به ١٥٣٨١٠٣١ میلیون ریال در خردادماه ٩٤ رسیده است .توسعه تجارت الکترونیک و فرهنگ خرید‌های اینترنتی چند سالی است که با الزام قانون تجارت الکترونیک و در زیر مجموعه وابسته به وزارت صنعت معدن تجارت- مرکز توسعه تجارت الکترونیک - در حال پیگیری است. پیش از این محمد گرکانی‌نژاد، رییس مرکز توسعه تجار الکترونیکی کشور حجم کل تجارت الکترونیک در سال ٩٣ را بالغ بر ٥٢ هزار میلیارد ریال اعلام کرده بود کل حجم تجارت الکترونیک در پایان سال ٩٢ به عدد ١٣٩٠٨٥٣٧٧ میلیون ریال رسیده، این رقم در پایان سال ٩٣ به ٥٢١٠٤٠٤٢٢ میلیون ریال رسیده است که رشد قابل توجهی داشته است.

بهمن و شهریور رکوردداران تراکنش اینترنتی

بانک مرکزی در عین حال در گزارش میزان تراکنش‌های شاپرک در سال ٩٣ افزایش خرید اینترنتی در بعضی از ماه‌های سال قابل توجه است. اساس آمارهای شاپرک میزان تراکنش‌های اینترنتی در بهمن و شهریور ماه در تهران و سایر استان‌ها بیش از ماه‌های دیگر سال است. بر این اساس میزان تراکنش‌های اینترنتی در تهران در شهریور ٩٣ در تهران ٣٥٦١٨٧٢١میلیون ریال بوده که این رقم در شهرستان‌ها به ١٧٦٤٥٧٨٢ میلیون ریال رسیده است ولی یک‌باره در ماه بعد از آن یعنی مهر ماه تراکنش‌ها با کاهش قابل توجه در تهران به ٢٣٨١٥٩٣٤ میلیون ریال و در شهرستان‌ها به ١٨٤١٧٧٤٥ میلیون ریال رسیده است. نکته قابل توجه کاهش خریدها در تهران و افزایش آن در سایر استان‌ها در یک ماه است.

این روال در بهمن ماه نیز صادق است به گونه‌ای که میزان خریدهای اینترنتی در بهمن ماه در تهران به ٣٧٩٣٥٠٥٧میلیون ریال و در سایر استان‌ها به ٢١٦٨٨١٨٥میلیون ریال می‌رسد. اما در اسفند ماه و همزمان با آغاز جشنواره‌های خرید اینترنتی که به نظر می‌رسد حجم خرید افزایش یابد میزان تراکنش‌ها در تهران به ٢٩٠٣٨١٠٩ میلیون ریال و در سایر استان‌ها به ١٧٨٦٩٠٤٢ میلیون ریال می‌رسد.

این اعداد و ارقام در سال ٩٢ نیز صدق می‌کند به گونه‌ای که در بهمن ٩٢ خرید اینترنتی در تهران به عدد ٢٧٠٠٧٤٠٢ میلیون ریال و در سایر استان‌ها به ٩٨٥٧٨٣٧ میلیون ریال رسیده است؛ این در حالی است که این اعداد در دی ماه برای تهران به ١٥٣٨١٤٧٢ و برای سایر استان‌ها به ٤٦٤٥٩٦٣ میلیون ریال بوده است و در ماه پایانی سال که به نظر می‌رسد با برگزاری نخستین جشنواره خرید اینترنتی رشد خریدهای اینترنتی را شاهد باشیم میزان خریدهای اینترنتی در تهران به ٢٠٠٠٢٧٣٥ میلیون ریال و در سایر استان‌ها به ٨٩٩٨٦٤٧ میلیون ریال کاهش یافته است.

اعتماد

نظرات (1) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
ایلیا شناسه نظر: 262119 17 مرداد 1394 - 20:31

به این نوشته توجه کنید:

بر اساس آمار بانک مرکزی میزان خریدهای اینترنتی ثبت شده در فروردین ٩٤ فقط در تهران به عدد ٩٠٥٦٢٢٨ میلیون ریال و در سایر استان‌ها به ٣٢٨١٢٣٥ میلیون ریال رسیده است، این در حالی است که در ماه مشابه سال قبل کل خریدهای اینترنتی ثبت شده در تهران ١٠٤٥١٢٦٤میلیون ریال و در سایر استان‌ها ٥٩٦٧٦٤٦٨ میلیون ریال بوده است.

یک محاسبه سرانگشتی با اعدادی که در این جا آورده شده‌است نشان می‌دهد که اگر فرض کنیم این آمار درست باشد، از سال 1393 تا امسال (1394) نه تنها میزان خریدهای اینترنتی در تهران و سایر استان‌ها افزایش نیافته، بلکه در تهران دچار کاهشی قابل توجه، و در سایر استان‌ها دچار سقوط آزاد (!!!!) شده است.

تهران: سال 94: 9 تریلیون سال 93: 10 تریلیون

استان‌ها:سال 94: 3 تریلیون سال 93: 59 تریلیون

بقیه اعداد و ارقام ارائه شده هم دست کمی از این ندارند.

ادامه
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...

تبلیغات متنی