eranico
www.eranico.com
شناسه مطلب: 141146  
تاریخ انتشار: 26 شهریور 1400
print

ایران به عنوان عضو اصلی در سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شد

امروز بیست و یکمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با حضور مقامات بلندپایه کشورهای منطقه از جمله رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. ایران از سال ۲۰۰۵ عضو ناظر این سازمان بوده و برای عضویت کامل درخواست داده بود که سرانجام مورد پذیرش قرار گرفت.

منبع :  ایرنا

لینک مطلب: https://www.eranico.com/fa/content/141146