eranico
www.eranico.com
شناسه مطلب: 59142  
تاریخ انتشار: 19 مرداد 1395
print

در سه ماهه ابتدای سال 1395 نسبت به سال قبل

تسهیلات پرداختی بانک‌ها 44 درصد افزایش یافت

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سه ماهه سال 1395 به بخش های اقتصادی مبلغ 934 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 286 هزار میلیارد ریال (معادل 44/1 درصد) افزایش داشته است.

به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در جدول زیر که هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی سه ماهه سال 1395 را نشان می‌دهد، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی سه ماهه سال جاری مبلغ 632/8 هزار میلیارد ریال معادل 67/8 درصد کل تسهیلات پرداختی است و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 193/4 هزار میلیارد ریال، معادل 44 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه سال جاری معادل 252/2 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 39/9 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ 632/8 هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می‌شود از 284/4 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 88/7 درصد آن (مبلغ 252/2 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

لینک مطلب: https://www.eranico.com/fa/content/59142