معاون وزیر راه:

عملیات اجرایی متروی پردیس امسال آغاز می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص متروی شهر جدید پردیس گفت: مطالعات امکان‌سنجی مسیر، شامل نقشه‌های اجرایی به‌صورت کامل انجام شده و در بودجه سنواتی نیز به‌ صورت مشارکتی اجرا خواهد شد.

«حبیباله طاهرخانی» در جریان بازدید از فازهای مختلف شهر جدید پردیس، سایتهای مسکن مهر و پروژههای زیربنایی و روبنایی در دست ساخت آن، افزود: در این چارچوب، فرآیند مذاکرات و تعیین برآوردها و چارچوب مشارکت در سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است و بهزودی مصوبه هیات وزیران برای آغاز عملیات اجرایی گرفته خواهد شد.

وی، زمانبندی اجرای مترو را چهارساله عنوان و اعلامکرد: عملیات اجرایی این پروژه از امسال با هزینه چهار هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان و منابع آن نیز از طریق آورده شریک، منابع شرکت عمران و اعتبارات دولتی آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه بیان داشت: با وجود اینکه تامین زیرساختها و خدمات مسکن مهر پردیس، دارای ویژگیهای خاص، توپوگرافی ویژه و نیازمند صرف هزینه و زمان زیادی است، فعالیتها با همه توان در حال انجام است تا پروژهها امسال به پایان برسد.

وی گفت: سازندگان بدعهدی که در پردیس فعالیت نمیکردند را به ساختار قضایی برده و خلع کردیم تا پیمانکاران جدید جایگزین شوند.

طاهرخانی خاطرنشانکرد: امسال افتتاح بزرگی در شهر جدید پردیس خواهیم داشت و بخش زیادی از واحدهای مسکونی را به مردم تحویل خواهیم داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساخت واحدهای مسکونی با کیفیت بالایی در حال انجام است، ادامهداد: در برخی پروژهها که بهدلیل بیتوجهی پیمانکاران، اشکالاتی وجود داشت نیز ایرادات در حال رفع هستند تا واحدهای مسکونی با کیفیت به مردم تحویل شود.

وی اضافه کرد: اقدامات مربوط به محوطهسازی، پیادهروسازی و جدولگذاری نیز با با توجه به حساسیتی که وجود دارد، در حال انجام است و در مجموع یک کار بزرگ در پردیس در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درخصوص طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: اغلب واحدهای این طرح ملی در شهر جدید پرند ساخته خواهد شد.

وی افزود: برخی واحدهای این طرح نیز بر اساس طرح جامع و محدودههای مصوب قبلی در پردیس جانمایی شده و به اجرا خواهد رسید.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات