ربیعی: شوک نخست کرونا باعث بیکاری یک‌ونیم میلیون نفر در کشور شد

سخنگوی دولت گفت: در شوک نخست کرونا، یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل در معرض تهدید قرار گرفت و در پی آن یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کار بیکار شدند.

علی ربیعی طی سخنانی در سفر به شهرستان تنکابن، با بیان اینکه در جنگ اقتصادیِ دشمن، دولت از عزت و هویت ایران دفاع میکند، اظهار کرد: دشمنان تلاش دارند با توطئههای گوناگون روحیه تلاش و امیدواری را در جامعه کاهش دهند، اما برای کاستن از مشکلات باید نسبت به آینده امیدوار بود و با تلاش زیاد در جهت رفع کمبودها و کاستیها گام برداشت.

وی افزود: برخی افراد در داخل کشور به خاطر برخی مقاصد سیاسی همسو با دشمن شدهاند و بر طبل ناامیدی میکوبند و اعلام میکنند که دولت از شرایط سخت زندگی مردم بیخبر است؛ در حالی که دولت رنج و سختی مردم را در شرایط فعلی اقتصادی کاملا درک میکند و نسبت به آن آگاه است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه ما در این سالها تلاشهای زیادی انجام دادهایم و پروژههای زیادی را به بهرهبرداری رساندهایم، گفت: بزرگترین رنج جامعه امروز ایران، پولدار شدن بدون زحمتِ برخی افراد است که بدون آنکه نانی سر سفره مردم بگذارند برای خود ثروتاندوزی کردهاند.

ربیعی یادآور شد: باید از کارآفرینانی که در این شرایط سخت فعال هستند و در برابر مشکلات ایستادگی میکنند، بیش از پیش قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه دولت ۲۱ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال پیشبینی کرد، گفت: در شوک نخست کرونا، دستکم یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل دچار آسیب شد و یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل در معرض تهدید قرار گرفت و در پی آن یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هم از کار بیکار شدند.

سخنگوی دولت در پایان اظهار کرد: هماکنون دستکم یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتهاند و به محض تغییر وضعیت کرونا از حالت قرمز به عادی و گشایشهای اقتصادی، این تعداد نیرو آمادگی دارند به محل کارشان بازگردند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات