در سه ماهه دوم رقم خورد

بدترین سقوط اقتصادی تاریخ آمریکا/ اقتصاد ۳۱.۴ درصد آب رفت

وزارت تجارت آمریکا در گزارش سوم و نهایی خود اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم تحت تأثیر پاندمی کرونا ۳۱.۴ درصد نسبت به سال گذشته آب رفته است.

به نقل از راشاتودی، وزارت تجارت آمریکا در گزارش سوم و نهایی خود اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم تحت تأثیر پاندمی کرونا ۳۱.۴ درصد نسبت به سال گذشته آب رفته است که این بدترین سقوط اقتصادی تاریخ آمریکا است.

بدترین سقوط اقتصادی آمریکا مربوط به ۳ ماهه اول ۱۹۵۸ بود که اقتصاد این کشور ۱۰ درصد آب رفته بود.

دادههای جدید نسبت به گزارش قبلی این وزارتخانه که در ماه آگوست اعلام شده بود ۰.۳ درصد بهبود یافته است.

در بیانیه اداره تحلیلهای اقتصادی آمریکا در مورد این گزارش آمده است: افت اقتصادی ۳ ماهه دوم نشاندهنده واکنش دولت به کووید ۱۹ و صدور فرمان «در خانه بمانید» در ماه آوریل و مارس است هر چند بخشی از این محدودیتهای برقرار شده در ماه ماه می و ژوئن برداشته شدند و بستههای کمک مالی دولتی مربوط به بحران کرونا در بین خانوارهای و شرکتهای آمریکایی توزیع شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: محدودیتهای قرنطینهای منجر به تغییر سریع فعالیتهای تجاری شد و شرکتها و مدارس رو به دورکاری آوردند. همچنین مصرفکنندگان و شرکتها سرمایهگذاریهای خود را کاهش داده، محدود کرده و یا لغو کردند.

اقتصاد آمریکا در سه ماهه اول هم ۵ درصد آب رفته بود و به ۱۱ سال رشد متوالی اقتصادی خود پایان داده بود.

منبع: مهر
مشاهده نظرات