قیمت پایه‌ 13 مهرماه محصولات پتروشیمیایی

به گزارش ارانیکو و به نقل از دفتر توسعه صنایع پتروشیمی، قیمت پایهی محصولات پتروشیمیایی در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ به یکشنبه 99/07/13 اعلام شد.

محصولات پتروشیمی در دوهفته منتهی به 99/07/13

مطالب مرتبط
قیمت پایه‌ 6 مهرماه محصولات پتروشیمیایی
قیمت پایه‌ 20 مهرماه محصولات پتروشیمیایی
مشاهده نظرات