شامخ صنعت ساختمان روی عدد ۵۰.۵۴ ایستاد/ وضعیت بدتر شد

شامخ بخش ساختمان ایران در شهریور ماه امسال بر روی عدد ۵۰.۵۴ ایستاد که نشان دهنده کاهش بهبود وضعیت صنعت ساختمان در شهریور ماه نسبت به ماه قبل است.

به نقل از اتاق تعاون ایران، شامخ کل در شهریور ماه ۹۹ عدد ۵۰.۵۴ را نشان می دهد که بیانگر کاهش بهبود وضعیت صنعت ساختمان در شهریور ماه نسبت به ماه قبل است.

شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» با رقم ۳۶.۰۲، نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت بخش ساختمان در مهر ماه را نشان می­دهد.

بر پایه این گزارش، صنعت ساختمان بر اساس استاندارد بین المللی طبقه بندی کلیه فعالیتهای اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت های ساخت و ساز تخصصی ساختمان دستهبندی میشود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است.

در بخش مسکونی همچون چند ماه اخیر، افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی حاصل از آن، عدم توازن عرضه و تقاضا و نیز تداوم معاملات سوداگرانه، افزایش مجدد قیمت مسکن را پدید آورد.

در بخش های عمرانی هم کماکان پیشرفتی در میزان فعالیتها گزارش نشد و با توجه به مشکلات موجود از جمله عدم تناسب بین مبلغ تعدیل و هزینه های جاری، فعالیتهای این بخش با چالشهای زیادی روبروست.

با استناد به کلیه اظهارات فعالان ساختمانی، عدد شامخ ساختمان نسبت به ماه گذشته کمی کاهش یافت. با توجه به افزایش بیشتر قیمت مواد اولیه و مصالح مورد نیاز بخش ساختمان و از سوی دیگر کمبود عرضه بخشی از این مواداولیه و نیز تردید نسبت به شرایط آتی، همچنین کاهش قدرت خرید و نیز کاهش میزان سفارشات جدید، میزان فعالیت های تولید یا ارائه خدمات ساختمانی نسبت به ماه قبل کمی کاهش یافت.

متناسب با کاهش میزان فعالیتها، شاخص های میزان بکارگیری نیروی انسانی و نیز میزان خرید مواد اولیه در مقایسه با ماه قبل، روند کاهشی را تجربه کردند. هرچند قیمت مواد اولیه نسبت به ماه قبل بیشتر شد، اما قیمت فروش با توجه به کاهش قدرت خرید و فضای رقابتی در برخی فعالیتهای ساختمانی، از رشد کمتری برخوردار بود.

میزان فروش هم نسبت به ماه قبل کاهش یافت. سرعت انجام سفارشات کمی نسبت به ماه گذشته افزایش یافت و کارهای معوق و ناتمام نیز تا حدودی کمتر شد. البته در برخی فعالیت های ساختمانی به ویژه فعالیت هایی که نیاز به تجهیزات وارداتی دارند با توجه به مشکلات گمرکی و عدم ترخیص به موقع، به دلیل نبود یا کمبود مواد اولیه مورد نیاز، سرعت انجام فعالیتها کاهش یافت و بالتبع میزان کارهای معوقه افزایش یافت. با توجه به کاهش میزان فعالیتها، میزان مصرف حامل های انرژی نیز کمتر شد و با توجه به مشکلات موجود در حوزه گمرکی و فرآیند صادرات، صادرات این بخش نسبت به ماه گذشته بهبودی مشاهده نشد.

منبع: مهر
مشاهده نظرات