نظر ظریف درباره احتمال مذاکره با آمریکا

هیچ کدام از گزینه‌های ترامپ و بایدن از نظر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، تغییر مثبتی در وضعیت ایران ایجاد نمی‌کنند. او می‌گوید شخصا با بایدن هم صحبت کرده و او هم علاقه‌ای به ایران ندارد.

پرچمدار مذاکره با امریکا گفته است که عدهای از ترس کاندیداتوری ظریف در انتخابات سال آینده مداوم در کار وزارت خارجه کارشکنی میکنند اما او با وجود آنکه شرمنده مردم ایران است، تصمیم ندارد رییسجمهوری شود چون تخصصش را ندارد.

او همچنین از کسانی حرف زده است که به خاطر منافع اقتصادی مخالف تصویب FATF بودهاند. وزیر امور خارجه ایران میگوید به اینکه یکی از متقاضیان امضای قرارداد 25 ساله ایران با چین بوده، افتخار میکند و ارتباط ایران با چین را برای اقتصاد ایران ضروری میداند.

علت به بنبست خوردن تجارت ایران و امریکا

حتی در زمان امضای برجام در دولت دموکرات آقای اوباما، بسیاری از شرکتهای مطرح آمریکا که خواهان حضور در ایران بودند به دلیل تحریمهای اولیه که پس از ماجرای سفارت آمریکا در تهران وضع شده و تا امروز هم ادامه دارد، اجازه مشارکت در فعالیتهای اقتصادی ایران را پیدا نکردند چرا که اعطای مجوز به آنها فقط در اختیار کنگره آمریکا بود و شما هم میدانید که کنگره از همان روز اول با برجام مخالف بود و به دلیل همین عدم لغو تحریمهای اولیه آمریکا علیه ایران راه اقتصادی میان تهران و واشنگتن خیلی هم هموار نبوده است.

رییسجمهوری نمی شوم

من دنبال رییسجمهوری شدن نیستم اما نه به این دلیل که عافیتطلب هستم. بلکه به این دلیل که تخصص ریاستجمهوری ندارم. من مقابل ملت با همه وجودم خودم را شرمنده میدانم. من شرمنده ملتی هستم که برای این انقلاب خون داده و در تنگنای اقتصادی قرار گرفته است ولی اگر میگویم که در انتخابات سال آینده شرکت نمیکنم به دلیل فرار از مشکلات نامزدی و امثالهم نیست. من تجربهای در عرصه مدیریت سیاستگذاریهای کلان یک دولت ندارم.

ترامپ دنبال جنگ است؟

آقای ترامپ  قدرت شــروع جنگ علیه ایران را ندارد. این که آمریکاییها امروز میگویند ما دنبال تغییر رژیم در ایران نیستیم یک دروغ محض است. چون نمیتوانند این کار را انجام دهند چنین موضعی میگیرند.

با بایدن ملاقات کردم

با آقای بایدن زمانی که در کنگره، سناتور بود بارها ملاقات کردهام و به خوبی از روحیات همدیگر مطلع هستیم. ولی همین آقای بایدن هم علاقهای به جمهوری اسلامی در ایران ندارد. البته تنها فرقش که مهم هم هست در این موضوع خلاصه میشود که وی میداند آمریکا قدرت سرنگونی جمهوری اسلامی را ندارد ولی ترامپ یا نمیداند و یا اگر هم میداند به نحوی برایش دام پهن کردهاند که او را به سمت مسیر شروع جنگی فاجعه بار با ایران هل بدهند.

در سفر روسیه پوتین را ندیدم

اینکه گفته میشود در سفر 1.5 ماه پیش ظریف به روسیه، پوتین حاضر به ملاقات نشد، شایعه است. قرار بر این بود که من با آقای پوتین گفتوگو داشته باشم و مقدمات کار هم قبل از سفر اجرایی شد ولی به دلیل پروتکل کرونا در روسیه از ابتدا قرار بود که گفتوگوی من با آقای پوتین غیرحضوری و به صورت امن باشد. بنابراین من حدود یک ساعت گفتوگوی بسیار جدی و حائز اهمیت با آقای پوتین داشتم که حضوری نبود.
برای اغتشاشات بنزین هشدار دادم

در ماجرای افزایش قیمت بنزین در آبان 98 درباره اغتشاشات احتمالی داخلی و رفتار برخی از نهادها که میتوانست به آن حوادث دامن بزند هشدارهای لازم را داده بودم. ولی اینطور نیست که وزیر خارجه در شان تصمیمگیریهای این چنینی باشد که در سطوح عالی کشور گرفته میشود.

قرارداد ایران و چین شوآف نیست

قرارداد 25 ســاله ایران و چین شوآف نیست و یک قرارداد کاملا واقعی است و نمایشی در کار نیست. در معادلات امروز جهان چین نقشی بسیار مهم بازی میکند و من هم طرفدار داشتن رابطهای جامع با همه بازیگران منطقهای و جهان هستم. کما این که خواهان داشتن رابطه با اروپا و روسیه هم هستم. قرارداد 25 ســاله را دنبالش بودم و هستم و افتخار هم میکنم که خواهان بسته شدن قرارداد 25 ساله اقتصادی با کشوری شدهام که ظرف چندسال آینده قدرت اول اقتصادی در جهان به حســاب میآید.

بعضی به خاطر منافع شخصی با FATF مخالفت کردند

در خصوص FATF در برابر مردم ایران سربلند هستم که بگویم استیضاح و حتی سوال قوه قضائیه را به جان خریدم و گفتم FATF باید امضا و تصویب شود و نباید منافع اقتصادی برخی که منفعت میبرند از خود تحریمی کشورمان بر منافع ملت مظلوم ایران ارجحیت پیدا کند. قاطعانه میگویم که عدهای با برنامههای شوم علیه FATF سمپاشی میکنند و دروغ میگویند. عدهای همان زمان مدام میگفتند که FATF فقط مختص به کشورهای غربی است.

مشاهده نظرات