مانیان خودرو با هونگچی H5 بزودی در بازار ایران؛ برند لوکس چینی

بر کسی پوشیده نیست که بازار خودرو ایران طی یک دهه گذشته به جولانگاه برندهای مختلف چینی تبدیل شده است و تقریبا هر خودرویی از هر سگمنت و سطح امکاناتی با مبدا چین به بازار ایران عرضه شده است.

مشاهده نظرات