محصول جدید زعفران در بورس کالا با قیمت‌های پایه مورد معامله قرار خواهد گرفت

روزهای خوش زعفرانی در راه

طیبه مرادی : این روزها شاهد افزایش تحرک معاملاتی برای سررسیدهای آتی محصول جدید زعفران هستیم. طبق توافقات انجام شده از سوی متولیان این بازار قرار بر این است که برای محصول جدید زعفران همچون سایر کالاها که در بورس کالا مورد دادوستد قرار می‌گیرند، قیمت‌های پایه‌ تعریف شود. تا از این راه به صیانت از بهای این محصول بپردازند و به نوعی از کشاورز تولیدکننده محصول زعفران حمایت کنند. زیرا قیمت‌های فعلی که این محصول در بورس کالا یا در بازار بر مبنای آن دادوستد می‌شود، امکان پوشش هزینه‌های افزایشی تولید این محصول را ندارد.

مشاهده نظرات