مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران؛

صادرات محصولات کشاورزی از نظر وزن و ارزش افزایش یافت

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران اعلام کرد: صادرات محصولات کشاورزی در دوره سه ماهه نخست امسال از نظر وزن وارزش در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ به ترتیب ۲۰ و ۱.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

برپایه بررسی مرکز مزبور، باوجود مشکلات تجارت و مسدود بودن برخی مبادی تجارت کشور در ابتدای دوره همهگیری بیماری کرونا، ارزش صادرات محصولات کشاورزی در سهماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱.۹ درصدی را ثبت کرد، همچنین مقدار صادرات محصولات کشاورزی، با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو شد.

بنابر اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران دلیل اصلی رشد محدود ارزش صادرات کالاهای کشاورزی، اختصاص مسیر سبز به اظهارنامههای صادراتی اقلام کشاورزی، ارزیابی در محل محصولات صادراتی، انجام رویه صادرات کالاهای کشاورزی بشکل شبانهروزی و پذیرش حمل یکسره کالاهای کشاورزی بود.

علاوه براین درابتدای شیوع بیماری کرونا، گمرک جمهوری اسلامی رایزنیهای لازم برای صادرات محصولات فسادپذیر کشاورزی با رعایت پروتکلهای بهداشتی را با طرفهای تجاری انجام داد.

بررسی ارزش و مقدار واردات محصولات کشاورزی در سهماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ که با شیوع بیماری COVID-۱۹ همزمان بوده، نسبت به سهماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ حاکی است که واردات محصولات کشاورزی از منظر ارزش کاهشی ۳۱ درصدی را ثبت کرد.

مقدار واردات نسبت به سال قبل رشد اندک ۲.۵ درصدی داشته است و در میان محصولات وارداتی بیشترین رشد وارداتی مربوط به واردات گندم، ذرت، انواع میوه و بذور بود.

کاهش قابلتوجه ارزش واردات محصولات در مقابل رشد اندک مقدار واردات ناشی از افت قیمت محصولات وارداتی ناشی از افت تقاضای جهانی محصولات کشاورزی است.

بررسی محصولی مقدار واردات محصولات کشاورزی نشان میدهد که در سهماهه نخست سال ۱۳۹۹، به استثنا محصولات وارداتی مزبور، سایر محصولات عمده وارداتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته که آثار این کمبود در واردات در قیمت بازار داخلی محصولات آشکار شده است، همچنین باید به این نکته توجه شود که واردات ذرت در آغاز امسال بهمنظور افزایش ذخایر استراتژیک این محصول به یک و نیم میلیون تن در کشور رسیده است.

«کاظم خاوازی» وزیر جهادکشاورزی، شهریورماه امسال گفته بود، سال ۹۲ مجموع تولیدات بخش کشاورزی ۹۷ میلیون تن بود که در پایان سال ۹۸ به ۱۲۵ میلیون تن رسید و پیشبینی امسال دستیابی به تولید ۱۳۰ میلیون تن است.

وی ابراز امیدواری کرد: میزان تولید محصولات کشاورزی تا پایان فعالیت دوازدهم به ۱۳۲ میلیون تن افزایش یابد.

به گفته این مقام مسوول، تولید ۸۵۰ هزار تنی آبزیان در سال ۹۲ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن در پایان 1398 افزایش یافته، تولید خاویار در مزارع پرورشی از یک تن به ۱۰ تن، تولید میگو از ۱۲ به ۴۶ هزار تن و تولید گندم از ۹.۳ میلیون تن به بیش از ۱۳.۷ میلیون تن در پایان سال گذشته افزایش داشته و پیشبینی تولید امسال در محصول برنج ۲.۷ میلیون تن است.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات