بانک مرکزی اعلام کرد

بانک‌های تحریم شده همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند

مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی گفت: اعلام مجدد تحریم ۱۸ بانک ایرانی تنها جنبه تبلیغی دارد و آنچه باید در این مسیر تصمیم‌گیری شود، دو سال پیش اتفاق افتاده است. بنابراین، بانک‌هایی که طرف قرارداد ایران بودند، تصمیم خود را برای ادامه یا توقف مبادلات با ایران گرفته‌اند.

حمید قنبری که در یک برنامه تلویزیونی درباره تحریم دوباره بانکهای ایرانی توسط آمریکا سخن می گفت، اظهار کرد: تمامی بانکهایی که اسامی آنها در فهرست تحریمهای جدید وزارت خزانهداری آمریکا ذکر شده، پیش از این نیز تحریم شده بودند؛ به نحوی که بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، تمام تحریمهایی را که آمریکا تعلیق یا لغو کرده بود، فعال شد و این بانکها نیز از همان زمان، مشمول تحریم قرار گرفتند؛ لذا با تحریم اخیر، اتفاق جدیدی در مورد این بانکها نیفتاده است و اینها بانکهایی نبودند که مشمول تحریم نباشند و الان تحریم شده باشند.

وی افزود: نوع اعلام این خبر نیز به خوبی نشان میدهد که آمریکاییها خود میدانند که قرار نیست اتفاق جدیدی در نتیجه این تحریم رخ دهد؛ چراکه در مواردی که آنها قصد دارند یک مجموعه مالی را تحت تاثیر قرار دهند؛ آن تحریم را ناگهانی اعمال میکنند؛ در حالیکه آمریکاییها از یک ماه گذشته مکرر اعلام کردند که قصد دارند این بانکها را تحریم کنند و میگفتند که این بانکها به زودی مشمول تحریم قرار خواهند گرفت و در آیندهای نزدیک، اخبار مرتبط با آن را اعلام خواهیم کرد.

قنبری ادامه داد: اعلام مجدد تحریم ۱۸ بانک و موسسه مالی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا، صرفا اثر سیاسی، رسانهای و تبلیغاتی دارد و وقتی که یک بانک مشمول تحریم نباشد و برای اولین بار تحریم شود، قطعا بر روابط کارگزاری آن بانک اثراتی به جای خواهد گذاشت؛ به این معنا که بانکهای خارجی که با آن بانک کار میکنند، در نتیجه تحریم تصمیم میگیرند که فعالیت خود را ادامه بدهند یا متوقف کنند؛ یعنی اگر بانک طرف مراوده بانک تحریم شده ایرانی، در آمریکا شعبه داشته و روابط کارگزاری داشته باشد، تصمیم میگیرد که روابط را مورد بازنگری قرار دهد ولی اگر این روابط را نداشته باشد، روابط با بانک ایرانی را ادامه میدهد.

در ادامه مدیر کل امور بینالملل بانک مرکزی گفت: آنچه که باید در این مسیر تصمیمگیری شود، دو سال پیش اتفاق افتاده است و بانکهایی که طرف قرارداد ایران بودند، تصمیم خود را در ادامه یا توقف مبادلات با ایران گرفتهاند.

وی خاطرنشان کرد: آن دسته از بانکهای خارجی که کار خود را با بانکهای تحریم شده ایرانی از دو سال قبل ادامه دادهاند یا در حوزههای کالاهای اساسی و اقلامی که مشمول تحریم نیستند، کار می کنند و یا تصمیم گرفتند به دلیل عدم ارتباط با آمریکا، روابط بانکی خود را با ایران ادامه دهند؛ لذا تغییر خاصی رخ نخواهد داد.

قنبری در پایان با بیان اینکه توانستیم ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و مواد اولیه واحدهای تولیدی را تامین کنیم، تاکید کرد: در شش ماه نخست امسال با وجود همه فشارها، توانستیم پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز را برای کالاهای اساسی تامین کنیم و همچنان هم این فعالیت ادامه دارد. صرفاً از طریق بانکها کار نمیکنیم به غیر از آن کانال های دیگری وجود دارد که از طریق آن ارز مورد نیاز ذی نفعان را تامین میکنیم.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات