دریافت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار درخواست برای سرمایه‌گذاری در ایران

رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری، در اولین نشست منطقه‌ای آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه منا گفت: در جلسه اخیر هیات سرمایه‌گذاری یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار درخواست برای سرمایه گذاری در ایران مصوب شد.

به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید علیمحمد موسوی» رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی، بنا به دعوت رسمی توسط مدیر منطقه ای انجمن جهانی آژانس های تشویق سرمایه گذاری خارجی (وایپا)، در اولین نشست منطقهای آژانسهای تشویق سرمایهگذاری کشورهای منطقه منا، که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد شرکت کرد.

موسوی در این نشست بر حمایت و همکاری ایران با سایر کشورها در به اشتراکگذاری تجارب مقابله با بحران کرونا و تلاشهای صورت گرفته برای کاستن پیامدهای منفی این پاندمی بر کسبوکارها و سرمایهگذاران تاکید کرد.

وی در ادامه ضمن محکوم کردن تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه آمریکا در شرایط سخت مبارزه با کرونا، گفت: طبق آمارهای موجود درخواست واصله برای سرمایهگذاری در ایران یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است که در مقایسه با مدت مشابه قبل و علیرغم تمام محدودیتهای غیرقانونی ناشی از تحریمها، روند صعودی بیسابقهای داشته است.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات