وزیر جهاد کشاورزی:

رونق اقتصادی کشور در گروی جهش تولید در بخش کشاورزی است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در شرایط کنونی تحریم‌ها، چشم امید کشور برای رونق اقتصادی و جهش تولید به بخش کشاورزی است.

کاظم خاوازی در نشست ستاد عالی زراعت که با حضور مدیران ارشد و رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استانها که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با بیان این مطلب، اظهار داشت: تولید محصولات کشاورزی به ویژه محصولات استراتژیک در سال جاری بیش از گذشته اهمیت دارد و لازم است مدیران ستادی و استانی از تمام ظرفیتهای موجود اعم از داشگاهها، مؤسسات تحقیقات دولتی و خصوصی و همه عوامل ذینقش که منجر به افزایش تولید میشود، بهرهگیری کنند.

وی بر بروز رسانی دستورالعمل پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش بانک کشاورزی و رفع موانع آن، تاکید کرد و افزود: موضوع در اختیار قرار دادن کشاورز کارت به کشاورزان با قید فوریت باید پیگیری شود.

خاوازی با بیان اینکه بذور خودمصرفی برای جلوگیری از کاهش عملکرد لازم است ضدعفونی شود، تصریح کرد: کود اوره باید به میزان کافی توسط کشاورزان مصرف شود زیرا در غیر این صورت موجب کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی عملکرد تولید خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با تاکید بر انجام تحقیقات برای تولید کودهای با فرمولاسیون ارگانیک توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به منظور کاهش قیمت کودهای مصرفی کشاورزان، گفت: لازم است شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کودهای زیستی ارزان قیمت تهیه و در اختیار کشاورزان قرار دهد تا فسفر خاک تأمین شود.

وی با اشاره به آمادگی شرکت صنایع ملی مس ایران برای تولید کودهای SSP، بر ضرورت پیگیری این موضوع تاکید کرد و گفت: از فرمول پالایشگاه خان گیران برای کشت دانههای روغنی بهرهگیری شود.

وزیر جهاد کشاورزی بر فعال شدن گروههای تغذیهای و ردگیری آفات و بیماریها در استانها تاکید کرد و از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خواست تا برای جلوگیری از خسارات سرمازدگی، راهکارهای لازم را با تکنیکهای مختلف تهیه و به منظور ترویج آن از قالبهای هنری پرمخاطب نظیر انیمیشن استفاده کند.

خاوازی، بهرهگیری از ظرفیت رسانه ملی برای پیشبرد برنامههای بخش کشاورزی را ضروری برشمرد و افزود: برای تبیین برنامهها، سیاستها و ترغیب کشاورزان به اجرای طرحهای اولویتدار بخش کشاورزی مانند الگوی کشت و… استفاده از قالبهای مختلف هنری نظیر فیلم کوتاه و انیمیشن ضروری است.

وی با اشاره به روند تأمین نهادههای دامی مورد نیاز، گفت: امکان دستکم ۲۰۰ هزار هکتار کشت سویا در خوزستان و سایر مناطق مستعد وجود دارد و توسعه کشت جو و کاملینا نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.

منبع: مهر
مطالب مرتبط
خرید ۲۷۰ هزارتن گندم دوروم در قالب کشت قراردادی
مشاهده نظرات