رکوردشکنی‌های قیمتی با چاشنی تنش‌های جدی بر بازار پتروشیمیایی‌ها سایه انداخته است

کلیشه‌های ثمربخش پلیمری

طیبه مرادی : بازار پلیمرها و به‌طور کلی بازار محصولات پتروشیمیایی با تنش‌های بسیار جدی روبه رو شده است. این تنش‌ها باعث شده است که این روزها اوضاع کلی متعادلی را شاهد نباشیم. شاید از نگاه یک فعال بازار و تولیدکننده، مهم‌ترین اتفاقی که در این بازار درحال خودنمایی است رشد قیمت‌ها و رکوردشکنی‌های متعاقب نرخ است که بعضا با برخی از بازی‌ها امکان ایجاد فضای تنفسی در برابر رشد قیمت‌ها ایجاد شود. اگرچه به‌صورت کلی و در یک روند مستمر این موارد هم چندان به چشم نمی‌آید و بازهم رشد قیمت‌های کلی را شاهد هستیم. از طرف دیگر درکنار افزایش قیمت‌های پایه بحث رقابت‌های قیمتی در بورس کالا را باید درنظر گرفت که بر این رشد نرخ‌ها دامن می‌زند. اما اگر بازار محصولات پتروشیمیایی را به‌عنوان یک موجود در نظر بگیریم نوسان نرخ یکی از ویژگی‌های مهم این بازار است.

مشاهده نظرات