نوسانات متناقض در بازار ارز

در سومین روز هفته بازار ارز نوسانات متناقضی را تجربه کرد؛ در ابتدای روز دلار با کاهش شدیدی مواجه شد ولی زمان کوتاهی کافی بود که بازار به سوی نرخ‌های بالاتر حرکت کند.

روز دوشنبه، دلار معاملات خود را در محدوده ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومانی آغاز کرد که ۶۰۰ تومان نسبت به قیمت بسته شده روز یکشنبه کمتر بود. به گفته فعالان شروع نزولی بازار ناشی از خبری بود که توسط بانک مرکزی منتشر شده بود.

این نهاد وعده داده بود که از روز دوشنبه ۲۱ مهر، ۵۰ میلیون دلار بهصورت اسکناس در بازار متشکل عرضه کند. با وجود چنین سطح از عرضه ارز، روز دوشنبه قیمت دلار بار دیگر روند افزایشی را در پیش گرفت و توانست خیلی زود به کانال ۳۱ هزار تومانی بازگردد و در آن پیشروی کند. حدود ساعت چهار بعدازظهر، دلار در بازار آزاد با قیمت ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان معامله میشد که افزایشی ۴۰۰ تومانی نسبت به روز پیشین داشت.

روند معکوس دلار آزاد و صرافیهای بانکی

در حالی که روند دلار در بازار آزاد افزایشی بود، صرافیهای بانکی دیروز قیمت فروش ارز خود را پایین آوردند. ساعت ۳ بعدازظهر قیمت فروش دلار بر تابلوی صرافی ملی روی عدد ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفته بود که ۶۵۰ تومان کمتر از روز دوم هفته بود. گفته میشد در بازار متشکل هم قیمت فروش ارز در همین حوالی بوده است. بانک مرکزی هم اعلام کرد که دیروز ۸۵ میلیون دلار در بازار متشکل عرضه شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حجم عرضه ارز بهصورت حواله و اسکناس در روز جاری افزایش یافت. بر اساس اطلاعات دریافتی از معاملات ارزی در بازار دوم، حجم عرضه ارز بهصورت حواله (در بستر سامانه نیما) نسبت به روز کاری شنبه حدود ٢٧ درصد افزایش یافت و بالغ بر ۱۶۸ میلیون یورو شد. علاوه بر این در بازار متشکل معاملات ارزی نیز بیش از ٨۵ میلیون دلار بهصورت اسکناس عرضه شد. بر این اساس و با اهتمام جدی بانک مرکزی در تداوم عرضه ارز بهصورت اسکناس و حواله در بازار دوم، پیشبینی میشود بازار ارز کشور از ثبات بیشتری برخوردار شود.

با وجود عرضه ارز در بازار متشکل، قیمت دلار در بازار آزاد پایین نیامد. برخی فعالان باور داشتند، نوسانگیران بهدنبال آن هستند که تا پیش از انتخابات آمریکا با جوسازیهای سیاسی قیمت را تا جایی که میتوانند بالا ببرند. با این حال دسته دیگری از فعالان باور داشتند، علت اینکه قیمت دلار افت نکرد این بود که ارزی از بازار متشکل به سمت بازار آزاد نیامد. این در حالی بود که فعالان انتظار داشتند ارز در کف بازار تزریق شود. ممکن است صرافیهای خریدار روز دوشنبه تمایلی برای عرضه ارز در بازار آزاد پیدا نکرده بودند. عدهای از فعالان هم این نظر را مطرح میکردند که صرافیهای خریدار تمایلی برای عرضه ارز در بازار آزاد نداشتند.

البته افزایش قیمت دلار را میتوان از کانال حواله نیز تحلیل کرد. روز گذشته گفته میشد که نرخ حواله درهم افزایشی بوده است و بار دیگر به بالای ۸ هزار و ۶۰۰ تومان رفته است. با این سطح از قیمت حواله درهم، ارزش دلار در بازار داخلی میتوانست بالای ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. در این میان عدهای از معاملهگران عنوان میکردند که ارز زیادی در بازار تزریق نشده است. در روزهای آتی به تدریج اثرات سیاست عرضه ارز بازارساز بر قیمتها آشکارتر خواهد شد. با این حال در صورتی که بازار تصور کند، با عرضه سنگین بازارساز هم راه افزایشی برای معاملهگران فراهم است، اثرات زیادی روی انتظارات ارزی خواهد داشت. روز گذشته در بازار سکه هم دو نیمه متفاوت برای معاملهگران رقم خورد. در ابتدای روز سکه زیر ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد ولی حدود ساعت ۴ بعدازظهر قیمت این فلز گرانبها به ۱۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید. این قیمت ۲۵۰ هزار تومان بیشتر از روز یکشنبه بود. حتی گفته میشد که پس از ساعت ۵ بعدازظهر قیمت سکه به بالای ۱۶ میلیون تومان رفته است. در معاملات خرید هم کمتر کسی حاضر بود زیر ۱۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان اقدام به فروش سکه کند.

مشاهده نظرات