گرانی کود مسئولان تولید را هم نگران کرد

قیمت کود شیمیایی با مصوبه دولت بیش از 5 برابر شده و این مسئله مسئولان تولید را هم در فصل کشت زراعی نگران کرده و کشاورزان هم می‌گویند توان خرید کود گران را ندارند، آیا تولید سال آینده کاهش می‌یابد؟

افزایش قیمت کود شیمیایی پس از حذف ارز نیمایی و بر اساس مصوبه خود دولت بیش از 5 برابر شد این نهاده در افزایش تولید بسیار موثر است و در سال زراعی جدید که از مهر ماه آغاز شده کشاورزان با مشکل جدی مواجه کرده است.

به ازای هر یک واحد کودشیمیایی که کشاورزان در زمین خود استفاده میکنند 9 کیلوگرم در افزایش تولید موثر است و به همان نسبت عدم استفاده هم موجب کاهش تولید میشود.

یک کشاورز نمونه کاشمر گفت: «قیمت کود شیمیایی سرسام آور شده است و در بازار سیاه هم پیدا نمیشود و به هر کیسه کود به 500 هزار تومان رسیده است و نگران تولید هستیم.»

مجری طرح تولید گندم کشور هم که به نظر میرسد درباره تاثیر گرانی کود در استفاده کشاورزان از این نهاده موثر در تولید نگران است، گفت: «گرانی کودهای فسفاته و پتاسه نباید مانع از مصرف این نهاده شود.»

این مسئول توضیح نداد که چگونه کشاورزان با وجود افزایش 5 تا 10 برابری قیمت کود میتوانند این نهاده را تامین کنند وی راهکاری هم در این مورد ارائه نکرد.

اسفندیاری پور گفته است: قیمت کودهای فسفاته و پتاسه به خاطر تغییر نرخ ارز از ترجیحی به نیمایی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی این را هم گفت که اگر غلات، کود اوره را به موقع و به مقدار کافی دریافت نکنند، میزان گلوتن و پروتئین آن کاهش می یابد و این امر کیفیت آرد گندم را کاهش می دهد.

اسفندیاری پور خاطر نشان کرد: مصرف کودهای ریزمغذی مانند کودهایی که حاوی عنصر روی هستند در افزایش تولید و ارتقای کیفیت دانه غلات موثر است.

در حالی که فصل کشت گندم در کشور آغاز شده و کشاورزان میگویند توان خرید کود گران را ندارند حتی مجری طرح تولید گندم هم نگران این مسئله است این سوال مطرح است آیا افزایش 5 تا 10 برابری نهاده کود در تولید محصول استراتژیک گندم و موثر در امنیت غذایی کشور در سال آینده تاثیر خواهد داشت؟

منبع: فارس
مشاهده نظرات