خرید ۴۹۵ میلیارد ریال اوراق دولتی توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی در این هفته، اوراق مربوط به دو سفارش از میان چهار سفارش دریافت شده را به ارزش ۴۹۵ میلیارد ریال خریداری کرد.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی چهار سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف دو بانک دریافت کرد. با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بینبانکی و همچنین فاصله گرفتن نرخ سود موزون بازار از نرخ سود هدف، بانک مرکزی اوراق پیشنهادی مربوط به دو سفارش را به ارزش ۴۹۵ میلیارد ریال خریداری کرد. معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه انجام شد.

شایان ذکر است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا میکند. موضع این بانک (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام خواهد شد. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی، نسبت به ارسال سفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند.

منبع: ایبنا
مشاهده نظرات