صندوق بین المللی پول اعلام کرد؛

پاندمی کرونا حفره‌ای ۲۸ تریلیون دلاری در اقتصاد جهان ایجاد می‌کند

طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول میزان تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری همانند «ناامیدی بزرگ ۱۹۳۰» می‌باشد.

به نقل از راشاتودی، طبق دادههای صندوق بینالمللی پول میزان تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری همانند «ناامیدی بزرگ ۱۹۳۰» میباشد. این دادهها نشان میدهد که جهان با سطح بسیار پایینتری از سرمایهگذاری، اشتغال و تجارت روبرو خواهد شد.

گیتا گوپیتا، متخصص اقتصادی صندوق بینالمللی پول در گفتگو با خبرنگاران گفت: پیشبینی میشود ضرر تجمعی ناشی از بحران کرونا نسبت به سطحی که قبل از پاندمی پیشبینی کرده بودیم از ۱۱ تریلیون دلار در بازه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ تا ۲۸ تریلیون دلار در بازه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت. این نشاندهنده عقبگرد شدیدی در بهبود استاندارد زندگی در همه کشورهای جهان است.

ایاماف از بانکهای مرکزی جهان خواست با ارائه بستههایی تشویقی تأثیرات مخرب پاندمی کرونا بر اقتصاد جهان را نرمتر کنند و هشدار داد خاتمه دادن زودهنگام به این بستهها میتواند برای ریکاوری اقتصادی فاجعهبار باشد.

منبع: مهر
مشاهده نظرات