قاچاق سالانه 50 میلیون متر پارچه چادر مشکی!

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سالانه بیش از 50 میلیون متر پارچه چادر مشکی از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود.

به گزارش ارانیکو و به نقل از نساجی کهن، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سالانه بیش از 50 میلیون متر پارچه چادر مشکی از طریق قاچاق وارد کشور میشود.

سهیلا جلودارزاده اظهار کرد: نیمی از نیاز داخلی در حوزه پارچه از طریق قاچاق و از کشورهای همسایه تامین می شود.

واردات قانونی پارچه بسیار کم است

وی با بیان اینکه میزان واردات قانونی پارچه بسیار کم است، گفت: تعرفه گمرکی پارچه به میزان زیادی کاهش یافته که این کاهش تعرفه موجب ترویج بیشتر واردات قانونی در این حوزه میشود.

جلودارزاده معتقد است: اگر تعرفهها را افزایش دهند و به جای آن تولیدکنندگان داخلی را تشویق کنند، به نتایج بهتری خواهیم رسید.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به استراتژی دولت برای مشارکت 30 درصدی زنان در توسعه اقتصادی کشور گفت: باید برای تحقق این امر حمایت از زنان در بخش اقتصاد افزایش یابد و در تخصیص بودجه ها نیز این حمایت دیده شود.

سالانه 80 هزار تن پارچه از طریق مناطق آزاد وارد می شود

در این زمینه گلناز نصرالهی، مدیر کل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه واردات پارچه بیش از نیاز کشور است، گفت: سالانه 80 هزار تن پارچه از طریق مناطق آزاد وارد می شود و 50 هزار تن نیز واردات رسمی صورت میگیرد و حدود 80 هزار تن هم واردات غیر رسمی است که می طلبد که دولت حمایت خاص از صنعت نساجی داشته باشد.

به گفته وی میزان ورود پارچه به کشور در سال 2011 معادل 200 هزار تن بوده که کمتر از 50 درصد این کالاها از طریق گمرکات و مناطق آزاد بوده است.

به گزارش ایسنا، ایران که یکی از مصرفکنندههای عمده پارچه چادر مشکی به شمار میرود همواره با حجم زیاد واردات این محصول و سودجویی و تخلف مواجه است چراکه برخی افراد به اسم چادر مشکی، پارچههای دیگر را با تعرفه پارچه چادر مشکی وارد میکنند و سود کلان به جیب بزنند.

مطالب مرتبط
تولید چادر مشکی در کشور
مشاهده نظرات