کارخانه سیمان تهران تعطیل شد

رییس حفاظت محیط‌زیست شهرستان ری از تعطیلی کارخانه سیمان تهران به‌دلیل آلوده کردن هوای منطقه تا اطلاع بعدی خبر داد.

محسن شوکتی افزود: کلیه خطوط تولید کارخانه سیمان تهران برای بهسازی و راهاندازی سیستمهای تصفیه و فیلتراسیون هوا تا زمان اصلاح غیرفعال و تعطیل شد.

به گفته وی، مسوولان کارخانه سیمان تهران اعلام کردند که تمام سعی و تلاش خود را برای بهسازی خطوط و اصلاح سیستم تصفیه هوا تا پایان سالجاری را به کار خواهند بست. رییس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان ری تاکید کرد: تمامی خطوط باید برابر استانداردهای زیستمحیطی بهسازی و اصلاح شود و درصورتی که پس از شروع به کار مجدد آلودگی داشته باشد، این اداره دوباره ضمن برخورد قانونی طبق مقررات شدت عمل بیشتری را اعمال خواهد کرد.

مجموع کارخانههای سیمان تهران اکنون با دارا بودن پنج خط تولید با ظرفیت تولید 12هزارو100 تن سیمان در روز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیمان کشور درجنوبشرقی استان تهران قرار گرفته است.

مشاهده نظرات