پیش‌بینی مصرف انرژی در طرح جامع فولاد

کل مصرف انرژی برق، آب و گاز در طرح جامع فولاد برای دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تنی فولاد پیش‌بینی شد.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، براساس نتایج اولیه طرح جامع فولاد، برای تامین برق که شامل راهاندازی نیروگاه و همچنین احداث خط و پست انتقال برق است باید بیش از 5.6 هزار مگاوات ظرفیت جدید برای صنعت فولاد ایجاد شود. درحال حاضر میزان مصرف سالانه برق در صنایع فولاد به بیش از 21 هزار میلیون کیلووات ساعت میرسد که این رقم نزدیک به 10 درصد از کل برق مصرفی کشور محسوب میشود.

ازسوی دیگر آب مورد نیاز سالانه طرحهای فولاد و زنجیره مرتبط با آن به 295میلیون مترمکعب خواهد رسید. این درحالی است که هماینک میزان مصرف آب در بخش فولاد 160 میلیون مترمکعب است. کل مصرف سالانه آب در کشور به 95میلیارد مترمکعب میرسد که 0.17 درصد از این رقم در بخش فولاد مصرف میشود.

همچنین تامین گاز برای طرحهای فولادی که عمدتا با روش احیای مستقیم فعالیت میکنند از جایگاه ویژهیی برخوردار است به این دلیل که در تولید فولاد به این روش، گاز بهعنوان ماده اولیه برای احیای آهن استفاده میشود. درحال حاضر میزان مصرف گاز کارخانههای فولاد نزدیک به 8میلیارد مترمکعب است که این رقم 0.8 درصد از کل مصرف گاز کشور را در بر میگیرد. درحال حاضر میزان مصرف سالانه گاز در کشور از 100 میلیارد مترمکعب هم عبور کرده است.

در طرح جامع فولاد پیشبینی شده برای دستیابی به هدف اصلی 55میلیون تن ظرفیت تولید فولاد خام، میزان مصرف گاز به 18میلیارد مترمکعب خواهد رسید که اندکی بیش از 2دو برابر میزان مصرف فعلی صنعت فولاد به شمار میآید.

در طرح جامع فولاد بیش از 8.4 میلیارد یورو فقط برای بخش انرژی (برق، آب و گاز) سرمایه مورد نیاز است که ترتیب سهم برق معادل 5 میلیارد و170 میلیون یورو و سهم آب 2 میلیارد و 260 میلیون یورو است و برای تامین گاز یکمیلیارد و 20 میلیون یورو سرمایه مورد نیاز است.

مشاهده نظرات