ظریف در ژنو: توافق مبهم و ناقص را نمی‌پذیریم

وزیر امور خارجه کشورمان در ژنو تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران توافق مبهم و ناقص را نمی‌پذیرد.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز (شنبه) پس از ورود به ژنو برای حضور در رایزنیها با همتای آمریکایی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران توافق مبهم و ناقص را نمیپذیرد.

وی که با واحد مرکزی خبر گفتوگو میکرد با بیان این مطلب افزود: لازم است برای رسیدن به توافق هر زمان که راجع به موضوعی بحث میشود، این مسئله را مدنظر داشته باشیم که تا رسیدن به توافق کامل، هیچ توافقی وجود نخواهد داشت.

رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به مذاکرات جاری ایران و آمریکا در ژنو با بیان اینکه معاونان بحثهای خوبی داشتند، یادآور شد: درباره موضوعات توافقی صورت نگرفته است.

ظریف درباره حضور علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مذاکرات هستهای که برای اولین بار است صورت میگیرد نیز عنوان کرد: ما به مراحلی رسیدیم که نیاز است فردی با اشراف کامل به موضوعات هستهای ایران در سطح آقای صالحی این کار را انجام دهد.

وی در خصوص حضور حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور در این رایزنیها نیز گفت: ما در گذشته از حضور ایشان برای هماهنگی با ریاست جمهوری و کشور استفاده میکردیم و در حال حاضر نیز به صورت ویژه نیازمند این هماهنگی هستیم.

جان کری که امروز در لندن به سر میبرد و با هاموند درباره ایران به گفتوگو پرداخته قرار است فردا به ژنو سفر کند و فردا و پس فردا ظریف و کری رایزنیهای دو روزهای را در ژنو برای پنجمین بار بعد از تمدید هفت ماهه توافق ژنو خواهند داشت. کری امروز در نشست خبری مشترکش با هاموند همتای انگلیسی وجود اختلاف بین اعضای 1+5 را رد کرد و در نشست خبری دیگری در لندن اعلام کرد که هنوز «شکافهای قابل توجهی» بین ایران و گروه موسوم به 1+5 باقی مانده است.

وزیر خارجه آمریکا با این وجود گفت دولت این کشور «ابدا تمایلی ندارد» که گفتوگوهای هستهای با ایران را فراتر از ضربالاجل اعلام شده، تمدید کند.

لازم به ذکر است رایزنیهای ایران و آمریکا امروز در دومین روز خود با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا و با حضور معاونان وزرای خارجه و کارشناسان دو طرف به مدت پنج ساعت در هتل ویلسون شهر ژنو برگزار شد و البته نشست کارشناسان تا لحظه مخابره این گزارش، هنوز در جریان است.

معاونان وزرای خارجه و کارشناسان دو طرف روز گذشته (جمعه) نیز به مدت هفت ساعت و نیم در شهر ژنو به گفتوگو درباره برنامه هستهای ایران پرداختند.

مشاهده نظرات