حکم توقیف اموال بانک ایران زمین صادر شد

شعبه ۱۹ مجتمع قضایی شهید بهشتی، بانک ایران زمین را با شکایت شرکت توسعه تجارت بین الملل وابسته به بانک سپه به توقیف اموال محکوم کرد.

برچسب ها:
مطالب مرتبط
توضیح مدیرعامل بانک ایران زمین درباره حکم توقیف اموال این بانک
مشاهده نظرات