ادامه رکود بازار مسکن در روزهای پایانی سال93:

در بهمن ماه چه تعداد ملک در مناطق مختلف تهران معامله شد؟

سال93، فرصت طلایی وزارت راه و شهرسازی دولت امید و تدبیر بود تا از طریق تحرک‌بخشی به بازار مسکن، اقتصاد کشور را از تنگنای رکود نجات دهد. به این ترتیب، وزارتخانه مربوطه برنامه‌های خود را با بازنگری در طرح جامع مسکن آغاز کرد تا با الگوبرداری صحیح از پروژه‌های موفق سایر کشورها، دیگر شکستی را در حوزه توسعه مسکن تجربه نکند.

منبع: روزنامه تعادل
برچسب ها: مسکن
مشاهده نظرات

وزیر فرهنگ: 80 هزارتن کاغذ با ارز 4200 تامین می‌شود

سلولوزی، چاپ و بسته‌بندی

آنالیز مواد HD4440EA پتروشیمی تبریز

نفت، گاز و پتروشیمی

بازار شکر همچنان در انتظار تعادل

غذایی و کشاورزی