رئیس کل بانک مرکزی:

پاسخ سیف به خروج چمدانی ارز از کشور؛ ۱۴۷۰ میلیون دلار از دور جدید توافق ژنو وصول شد

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اظهارات امروز الیاس نادران مبنی بر خروج ارز به‌صورت چمدانی گفت: بانک مرکزی به وظایف خود عمل می‌کند.

ولیالله سیف در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی خروج چمدانی ارزهای توافق ژنو از کشور را تأیید میکند یا خیر، اظهار داشت: بانک مرکزی به وظایف خود عمل میکند.

وی همچنین از وصول اقساط دوم و سوم توافق جدید ژنو خبر داد و گفت: در سه مرحله سه قسط 490میلیون دلاری مجموعاً بهارزش 1470 میلیون دلار توسط بانک مرکزی دریافت شده است.

وی در ارتباط با خروج ارزهای توافق ژنو توسط بانک مرکزی به صورت چمدانی تأکید کرد: بانک مرکزی وظایفی که در بازاردارد انجام میدهد.

وی در پاسخ به خبرنگاری که آیا خروج این ارزها در راستای تعادل ابزار انجام شده است گفت: بانک مرکزی وظایف خود را انجام میدهد.

خبرنگاری پرسید که بنابراین شما به عنوان رئیس کل بانک مرکزی خروج ارزهای توافق ژنو به صورت چمدانی تأیید میکنید یا خیر گفت: بانک مرکزی وظیفه خود را انجام میدهد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در توضیح پرونده (پرداخت تسهیلات 6500 میلیارد تومانی به یک فرد خاص)گفت: این پرونده جزو پرونده بدهکاران معوق نظام بانکی است که در قوه قضاییه مطرح است و هم اکنون در شرف رسیدگی است هماهنگی بسیار خوبی با قوه قضایهی برقرار است.

سیف درک متقابل را موجب وصول مطالبات معوق در مسیر خوبی دانست و گفت: ما میتوانیم با این فرآیند شاهد کاهش معوقات بانکی باشیم.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات 6500 میلیارد تومانی به یک فرد خاص، اظهار داشت: این پرونده مربوط به سالهای گذشته میباشد چرا که در گذشته به این فرد تسیهلاتی پرداخت شده و پرونده آن مطرح بود در لیستی که چند وقت به مراجع قضایی ارسال کردم این بدهکار نیز در آن به عنوان ردیف سوم قرار داشت. البته بنده از قوه قضاییه خواستم که شعب تخصصی در حوزه نظام بانکی ایجاد شود که این در قوه قضایی اجرایی شد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ظاهراً برخی اطلاعات مربوط به تک تک این پروندهها وجود داشته از فرمایشات دادستان کل کشور متوجه شدم نقصهایی وجود داشته که هرچه زودتر این نقصها برطرف شود البته این نقصها در خصوص آدرس شعبی بود که بدهکاران این لیست به آن ارجاع شده بود.

سیف با تأکید براینکه مرجع قضایی منتظر تکمیل این لیست نیست، گفت: چرا که اطلاع دارم دادستان کل کشور جلساتی با بانکها داشتند که فرآیند وصول آن را اقدام کنند.

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در سه چهار سال گذشته انجام شده است، تصریح کرد: مطمئنا ً وظیفه ما است که بدون توجه به زمان پرداخت آن وصول آن را پیگیری کنیم و این اقلام به حیطه وصول درآوریم و به چرخه تولید بازگردانیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آمار دقیق مطالبات، گفت: آنچه که در سایتها و رسانهها منظور میشود رقم مشخصی است درحالی که مربوط به زمانی خاصی نمیشود چرا که در هر دوره مقداری از آنها وصول میشود و این معوقات روند طبیعی خود را طی میکند اما با حساسیتهایی که به مفاسد اقتصادی داشتیم و کارگروهی به نام کمیته فرادرستی در بانک مرکزی تشکیل شده فرآیند وصول معوقات سرعت یافته است.

سیف در خصوص برنامه بانک مرکزی برای پرداخت حقوق و عیدی کارمندان گفت: هیچ مشکلی در خصوص پرداخت حقوق و عیدی کارمندان نداریم؛ در خصوص پرداخت اسکناس نو دیروز جلسهای داشتیم و آمادگی لازم به بانکها اعلام شده است؛ هیچ مشکلی در زمینه پرداخت اسکنانس نو نداشته باشیم میزان این اسکناسها نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

مطالب مرتبط
تلاش برای خارج کردن «محموله‌های چمدانی ارز» از کشور با مجوز بانک مرکزی
مشاهده نظرات