آمایش طرح‌های توسعه‌ای صنعت فولاد

تاکید بر مکان‌یابی مناسب برای طرح‌های جدید فولادی از سوی متولیان حوزه صنعت از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است.

مشاهده نظرات