نیروهای موثر بربازار ارز 94

بررسی‌های واحد مطالعات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که «شوک‌های نفتی و کاهش درآمد‌های ارزی»، «نتایج مذاکرات هسته‌ای»، «سیاست تک نرخی کردن ارز»، «آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده» و «بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و تقویت دلار» عوامل موثر در تعیین نرخ ارز سال آینده را تشکیل می‌دهند.

مشاهده نظرات