اتاق بازرگانی تبریز لیست اسامی کاندیدا ها را اعلام نمود

به گزارش ارانیکو انتخابات اتاق های بازرگانی کشور، 18 اسفندماه جاری برگزار خواهد شد.

ردیف نام نام خانوادگی شرکت گروه فعالیت انتخاباتی
1 پروین آرین پور
بازرگانی
2 هادی ابراهیمی سنائی توسعه علم وصنعت ماهان بازرگانی
3 سیدمحمد امیرمیران
بازرگانی
4 صونیا اندیش برچسب ساز تبریز بازرگانی
5 ایوب بشیری
بازرگانی
6 مسعود بنابیان تولیدی اینده چرم بازرگانی
7 علی اصغر پورفرشچی زاد
بازرگانی
8 سیداحد ثابتی گلدشت تبریز بازرگانی
9 فریدون جعفری تبریزی تبریز کاوه بازرگانی
10 اسماعیل چمنی
بازرگانی
11 بهرام حضرتی تولیدی وصنعتی فرش پرنیان سهند مراغه بازرگانی
12 میرحیدر حیدری نامی
بازرگانی
13 قاسم خلیل نژادقویدل آذر چاکسو بازرگانی
14 علی اکبر ذاکری شجاعی ترنم تبریز بازرگانی
15 احمد رحمانی
بازرگانی
16 مراد رزاقی اصل
بازرگانی
17 حمید رزم جو بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی بازرگانی
18 مقصود رهبرنیا پالایش و انرژی شمالغرب آرکا بازرگانی
19 فیروز سیفی خشکبار مراغه بازرگانی
20 علی حسین شهیدی
بازرگانی
21 محمدجعفر صالحی
بازرگانی
22 قادر علاقه بندقدیم تجار گستر تبریز بازرگانی
23 رضا کامی
بازرگانی
24 وهاب منافی فرید
بازرگانی
25 میرمحمد مهدی زاده مرتضوی
بازرگانی
26 یوسف ناصری اسبق فن آوری سانا پژوهش گستر بازرگانی
27 احد هریسچیان
بازرگانی
28 عبدالرحمان ارشدی صوفیانی ریخته گری تراکتور سازی ایران صنعت
29 اسمعیل اکبرپور پایدار آذر اتصال صنعت
30 ناصر امجد صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان صنعت
31 پرویز بیوک صنعتی داداش برادر صنعت
32 رسول بیوک داداش برادر صنعت
33 سیدوحید پیمان پیمان چاپ تبریز صنعت
34 احمد خارزی داروسازی دانا صنعت
35 عادل رستمی ملکی کاوه گستر صنعت
36 یونس ژائله سعدآباد شیرین عسل صنعت
37 علی سالک نجات گروه صنعتی نجاتی اناتا صنعت
38 سیدباقر شریف زاده هواسان صنعت
39 محمد شهبازنجفعلی زاد موتور سازان تراکتور سازی ایران صنعت
40 محسن صدقی نسب اطلس تاژ صنعت
41 محمدرضا طبیبی شرکت شکوه بناب صنعت
42 جواد علی زاده هوشیار کنترل افزار تبریز صنعت
43 جواد فشنگچی بناب شرکت تولیدی آرد اطهر مراغه صنعت
44 عباس کمالی تولیدی و صنعتی امیرنیا صنعت
45 حامد محجل شجا خودروسازان دیزلی آذربایجان صنعت
46 آلهویردی محمدزاده نگین فخر آذربایجان صنعت
47 حسن محمدی پرویزیان فرش تبریز صنعت
48 حسن مطلب زاده خانمیری خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران صنعت
49 جمشید برزگر بتن کاوه اذربایجان معدن
50 صمد حسن زاده صنایع کاشی تبریز معدن
51 حسن صدیقی فراورده های نسوزآذر شهاب تبریز معدن
52 هوشنگ فاخر نساجی تبریز معدن
53 ابوالفتح ابراهیمی تراکتورسازی ایران کشاورزی
54 سعید باغبان اورندی شهد باب پارس کشاورزی
55 مسعود باقری مهماندوستی دامپروری آذربایجان خاوری کشاورزی
56 محمد براتی گودرزی شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی کشاورزی
57 علی رضا پورآقابالائی
کشاورزی
58 بشیر جعفری صندوق حمایت از توسعه کشاورزی کشاورزی
59 علیرضا چاروقچی عرشیا دارو کشاورزی
60 سیدیوسف حسینی خوش عهد آذربایجان کشاورزی
61 بابک رضائی
کشاورزی
62 اکبر عریانی پرورش مرغ تخمگذار آذربایجان خاوری کشاورزی
63 غلامرضا غلامی مهربانی اردسازی برکت گندم کشاورزی
64 پرویز کلینی ممقانی نوش ایران کشاورزی
65 محمدزید محمدزیدی
کشاورزی

 

مشاهده نظرات