مشاهده نیترات در سیب‌زمینی و کالباس

رئیس انستیتو تغذیه کشور با بیان اینکه برخی سوسیس و کالباس‌ها حاوی نیترات هستند، گفت: مصرف زیاد این مواد شانس ابتلا به بیماری‌های بدخیم و سرطان‌ها را افزایش می‌دهد.

مجید حاجی فرجی در مورد مواد غذایی حاوی نیترات توضیحاتی داد.

وی به موضوع نیترات در آب آشامیدنی تهران اشاره کرد و گفت: نیترات یکی از عناصری محسوب میشود که در آب، خاک و محصولات فرآوری شده صنعتی میتواند وجود داشته باشد.

رئیس انستیتو تغذیه کشور ادامه داد: نیترات موجود در آب و خاک در بعضی موارد اجتناب ناپذیر هستند اما دقت داشته باشیم که نیترات داخل آب مخصوص آبهای معدنی نمیشود چرا که نظارت بر آنها دقیق است اما به دلیل گستردگی شبکه آب آشامیدنی کشور گاهی نیترات در آب لوله کشی دیده میشود.

وی تاکید کرد: بحث اصلی ما وجود نیترات در مواد صنعتی است چرا که با نظارت انجام شده این محصولات نباید نیترات داشته باشند؛ این محصولات حدود استانداردی دارند که صنعتگران موظف به رعایت آن هستند.

حاجی فرجی در مورد فرآوردههای پروتئینی گفت: در سالهای قبل سوسیس و کالباسهای ایرانی حاوی نیترات بیش از حد استاندارد بودند اما اکنون این میزان کاهش یافته است اما همچنان در بعضی موارد مشاهده میشود.

وی تاکید کرد: بیشتر فرآوردههای پروتئینی غیر استاندارد مشکل دارند و با نظارت سازمان غذا و دارو نیترات فرآوردههای دارای استاندارد زیر حد مجاز هستند گرچه هنوز برخی سوسیس کالباسها دارای نیترات هستند.

رئیس انستیتو تغذیه کشور هشدار داد: این فرآوردهها وقتی با روغن ترکیب و پخته میشوند، در آنها ایجاد نیتروزامین کرده که مصرف درازمدت آنها شانس ابتلا به بیماریهای بدخیم و سرطانها را افزایش میدهد.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه نیترات در محصولات کشاورزی نیز مشاهده میشود که این نیترات از طریق خاک یا استفاده نادرست از کودها به وجود میآید.

حاجی فرجی ادامه داد: در این میان محصولات غدهای شکل مانند سیب زمینی و پیاز بیشتر نیترات موجود در خاک و کود را به خود جذب میکند.

به گفته وی، این نتایج در تحقیقات سازمان تحقیقات آفات و نباتات وزارت جهاد به اثبات رسید و هم وزارت جهاد کشاورزی و هم وزارت بهداشت به دنبال اصلاح کشت و استفاده از کودها هستند.

مشاهده نظرات