اتحادیه اروپا: در برخی حوزه‌ها به فهم بهتری رسیدیم

اتحادیه اروپا پس از پایان دور تازه مذاکرات هسته‌ای، گفت‌وگوهای صورت‌گرفته در شهر مونترو سوئیس را «مفید و سازنده» توصیف کرده و از بروز برخی پیشرفت‌ها در مذاکرات خبر داده است.

اتحادیه اروپا پنجشنبه شب پس از پایان دور تازه مذاکرات هستهای ایران و گروه موسوم به 1+5، این گفتوگوها را «مفید و سازنده» توصیف و عنوان کرد که طرفین توانستند در برخی حوزهها به فهم بهتری دست یابند.

در بیانیه اتحادیه اروپا در مورد دیدارهای هفتهای که گذشته، آمده است: «پیش از این نشست، بین روزهای 2 تا 4 مارس، دیدارهای دوجانبه متعددی با حضور هلگا اشمیت مدیر سیاسی اتحادیه اروپا، میان اعضای E3/EU+3 و ایران صورت گرفت.» این بیانیه میافزاید: «دیدارها سازنده و مفید بود. برخی پیشرفتها صورت گرفت و در برخی موضوعات فهم بهتری به دست آمد. E3/EU+3 و ایران به کار بر روی شکافهای باقیمانده ادامه داده و خیلی زود بار دیگر دیدار میکنند.»

تازهترین دور از مذاکرات هستهای ایران و گروه 1+5، متشکل از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان، این هفته با دیدارهای دوجانبه مدیران سیاسی ایران و آمریکا در شهر مونترو آغاز شد، با دیدارهای دوجانبه وزرای خارجه دو کشور ادامه یافت.

نهایتا روز پنجشنبه مدیران سیاسی ایران و 6 کشور برای جمعبندی نتایج مذاکرات صورتگرفته در این هفته، دیدار کردند.

بر اساس دومین تمدید توافق موقت، ایران و 1+5 تا پایان ژوئن (نهم تیر ماه سال آینده) برای رسیدن به توافق نهایی زمان دارند، اما طرف غربی میگوید میخواهد تا پایان ماه مارس (اوایل فروردین)، یک تفاهم سیاسی در مود کلیات به دست آید.

مشاهده نظرات