مهم‌ترین برنامه گمرک در سال 94

رئیس کل گمرک ایران گفت: مهم‌ترین‌ برنامه گمرک در سال 1394 این است که ارباب رجوع حضوری به گمرک نیاید.

مسعود کرباسیان درکارگاه آموزشی مسوولان فناوری اطلاعات و آمار گمرکات سراسر کشور گفت: برای اجرای برنامههای گمرک در سال آینده ما موظف به پیادهسازی پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک هستیم. به گفته وی، 6 مصوبه برای پیادهسازی پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک به تصویب رسیده که مهمترین آنها لایحه حمایت از تولید است و براساس لایحه یاد شده گمرک مسوول اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی تعیین شده است. کرباسیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: برای رسیدن به این اهداف باید فضای کسب و کار را در کشور رونق بدهیم در غیر اینصورت آب به آسیاب دشمن ریختهایم.
وی افزود: رئیس جمهوری در مراسم 22 بهمن از عملکرد گمرک بهعنوان یک شاخص پیشرفت در کشور نام برد که این حاصل تلاش شبانهروزی همکاران من در گمرکات سراسر کشور برای ایجاد تحول در نظام گمرکی کشور بوده است.
وی با اشاره به سامانه جامع گمرکی و کارکردهای آن در انجام تشریفات گمرکی گفت: افتخار میکنم که سامانه جامع گمرکی به دست جوانان کشورمان طراحی و پیادهسازی شده است.

مشاهده نظرات

شرط خودکفایی ۵ محصول اساسی چیست؟

غذایی و کشاورزی

تولید پنبه به ۸۰ هزار تن می‌رسد

غذایی و کشاورزی

مازاد پیاز صادر می‌شود

غذایی و کشاورزی

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد

فلزات و معادن