نکاتی برای راه‌های بهبود شرایط سیمان در سال 94

افزایش تولید سیمان نسبت به تقاضا در سال‌های اخیر به ویژه در سال‌های 92 و 93 از یک طرف و رکود ساخت‌و‌ساز در بخش‌های عمرانی و شهری در طرف دیگرموجب شد تا کارخانه‌های سیمان به علت کاهش فروش و بالا بودن هزینه‌های تولید دچار مشکل نقدینگی شوند.

ادامه این روند در سال 1394 بدون شک، صنعت سیمان را دچار مشکل و احتمالا متوقف خواهد کرد. در همین خصوص انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در جلسات متعددی که با اعضای هیات مدیره و کارشناسان این صنعت برگزار کرد برای خروج از این وضعیت در سال 1394 راهکارهای مشخصی را به عنوان استراتژی این صنعت برای خروج از رکود به شرح زیر در نظر گرفته است:

مدیریت بر تولید

تصمیمی که به پیشنهاد انجمن در اواخر دی ماه و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت اتخاذ شد، نشان داد که توقف کورههای تولید کلینکر به مدت 20 روز در فصل زمستان ( از 25 دی تا 15 بهمن ) براساس آمارها به طور قطع موجب کاهش موجودی کلینکر به میزان 3 میلیون تن شد که مسلما در صورت عدم توقف کورهها در بازه زمانی فوق و ادامه روند تولید و با توجه به کاهش مصارف، باید شاهد افزایش موجودی کلینکر تا سقف 18.5 میلیون تن میشدیم که این نشاندهنده موفقیت طرح توقف کورهها بوده و انجمن در نظر دارد برای سال 94 با تغییراتی در روش اجرا با توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزرات نفت تمهیداتی را در نظر بگیرد تا تولید را به سمتی هدایت کند که براساس نیاز جامعه، کلینکر و سیمان تولید شود که در آن صورت هم از بیکیفیت شدن کلینکرها جلوگیری و انرژی کمتری مصرف خواهد شد و به بهبود محیط زیست کمک خواهد کرد که مابهالتفاوتی به صنعت پرداخت میشود.

برای افزایش مصارف داخلی باید چندین راهحل همزمان پیگیری و اجرا کنیم:

الف) بالا بردن استانداردهای ساختوساز و تشویق سازندگان ساختمانهای شهری به استفاده از اسکلت بتنی به جای اسکلت فلزی که با این امر شاهد کاهش واردات فولاد خواهیم بود و همچنین باعث افزایش ضریب ایمنی ساختمانها و مقاوم شدن آنها در مقابل زلزله میشود.

ب) تشویق پیمانکاران راه سازی برای استفاده از روکش جادههای بتنی به جای روکش آسفالت که با تلاشی که درانجمن صورت پذیرفت و با توجه به افزایش قیمت قیر از یکطرف و کاهش قیمت سیمان از طرف دیگر وزارت مسکن و شهرسازی نیز موافقت کرد که درسال 1394 حداقل 10 درصد از جادهها به صورت روکش بتنی اجرا شود.  در بخش سوم یعنی افزایش میزان صادرات نیز انجمن با همکاری شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان ضمن تدوین چشمانداز صادرات سیمان و کلینکر برای 10 سال آتی، برای سال 1394 نیز برنامهریزی کرده تا ضمن افزایش سهم بازار سیمان و کلینکر در بازارهای هدف به ویژه بازارهای منطقه به بازارهای جدید ازجمله در کشورهای آفریقایی و کشورهای آسیایی بهطور موثرتر ورود کند. علاوه بر این در صورت فراهم شدن امکان مبادله ارزی بین نقاط هدف صادرات، افزایش قابل ملاحظهای در قیمت صادراتی و تنوع بازار مورد انتظار است و طی 11 ماهه سالجاری مقدار 17 میلیون و 560 هزار تن سیمان و کلینکر صادر شده که با اضافه کردن صادرات اسفندماه به حدود 19 میلیون و 500 هزار تن بالغ میشود. با تدابیر اتخاذ شده پیشنهادی حداقل افزایش برای سال آتی را میتوان تا 4 میلیون تن پیشبینی کرد و رقم صادرات سیمان را تا 24 میلیون تن در نظر گرفت.

با جمعبندی پیشنهادهای فوق و وضعیت سال جاری برای سال 1394 تناژ مصرف داخلی را 58 میلیون و تناژ مصرف سیمان را برای روکش جایگزین آسفالت جاده ها حداقل 2 میلیون تن و تناژ صادرات سیمان را 15 میلیون تن (جمعا 75 میلیون تن) میتوان پیشبینی کرد. بدیهی است در صورتی که انجمن سیمان بتواند تعاملات را با دولت در افزایش  استفاده از سیمان با در نظر گرفتن ظرفیتهای موجود در اتاق پیگیری کند میزان مصرف داخلی قابلیت افزایش مناسبی پیدا خواهد کرد که از پیش بینی یاد شده بالاتر است. در مجموع نقش تشکلها و حمایت اتاق از تشکلها میتواند این حلقه مفقوده تعامل با تصمیمگیران دولتی را بهبود چشمگیری بخشد.

 
مطالب مرتبط
برای صنعت سیمان چه باید کرد؟
راه‌حل‌های برون‌رفت از بحران تجاری صنعت سیمان
جایگزینی محصولات صادراتی با سیمان
محرک‌های تقویت تقاضای سیمان
راهکارهایی برای خروج صنعت سیمان از رکود
مشاهده نظرات