وضعیت بزرگترین طرح تاریخ کشاورزی ایران

مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر گفت: بالغ بر 27 هزار و 700 هکتار شبکه آبیاری، 36 هزار و 400 هکتار زهکشی زیرزمینی و 24 هزار و 400 هکتار تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام تاکنون انجام شده است.

استان خوزستان با وسعت 6.4 میلیون هکتار یکی از استانهای حاصلخیز با موقعیت جغرافیایی مناسب است که حدود 13.7 میلیون تن از 107 میلیون تن محصولات کشاورزی در این استان تولید میشود.

بنابراین احیا و یکپارچگی اراضی دشتهای این استان  یکی از مهمترین مسائلی است که باید اجرایی میشد و منشاء طرح احیای 550 هزار هکتاری دشتهای خوزستان و ایلام حاصل مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال 1375 به استان خوزستان بود.

این گزارش میافزاید: علیرغم اهمیت طرح مذکور، اجرای این طرح در سالهای اخیر مغفول مانده بود که به منظور سرعت بخشی در اجرای آن عملیات اجرای آن به مؤسسه جهاد نصر واگذار شد.

یدالله شمایلی مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر در مورد وضعیت و مراحل اجرای این پروژه، گفت: تا پایان سال گذشته از 175 هزار هکتار طرح در دست اجرا 75 هزار هکتار آن انجام شده است.

وی درباره میزان کار انجام شده در سال 93تا پایان دی ماه بیان داشت: بیش از 27 هزار و 700 هکتار شبکه فرعی آبیاری، 36 هزار و 400 هکتار زهکشی زیرزمینی و 25 هزار و 400 هکتار تجهیز و نوسازی اراضی انجام شده است.

شمایلی بیان داشت: برای انجام این فعالیتها 2 هزار و 650 دستگاه سنگین و نیمه سنگین و سبک و بیش از 6 هزار و 650 نفر نیروی انسانی در طرح مشغول فعالیت بودهاند.

وی با اشاره به چهار بخش منابع مالی طرح گفت: اعتبارات مصوب طرح در قانون بودجه سنواتی طی سالهای 87 تا سال 92، 8 هزار و 800 میلیارد ریال و تخصیص اعتبار آن معادل 6 هزار و 760 میلیارد ریال و اعتبار مصوب سال 93 نیز به میزان هزار و 40 میلیارد ریال است.

مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر بیان داشت: فاینانس داخلی بانک کشاورزی معادل 892 میلیارد ریال که تا پایان سال 92 معادل 180 میلیارد ریال آن محقق و در سال 93 نیز به میزان 400 میلیارد ریال برای آن منظور شده است.

شمایلی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی 1.5 میلیارد دلار (در سال 1393 با اعتباری معادل 600 میلیون دلار، سال 1394 با اعتباری معادل 400 میلیون دلار و در سال 1395 با اعتباری معادل 500 میلیون دلار) که معادل ریالی اعتبار سال 93 از محل صندوق توسعه ملی به میزان 15 هزار و 800 میلیارد ریال است.

وی افزود: همچنین فاینانس خارجی 10.88 میلیارد یوان (در دست پیگیری و اخذ مجوز برای مرحله اول با اعتباری معادل 4.7 میلیارد یوان چین) منبع مالی چهارم این طرح است.

مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر افزایش تولیدات کشاورزی به میزان 9.5 میلیون تن را از دستاوردها و نتایج این طرح عنوان کرد و بیان داشت: ایجاد قطب کشاورزی و افزایش درآمد حاصل حاصل از تولیدات به میزان 21 هزار میلیارد ریال سالیانه و ساماندهی و جلوگیری از مهاجرتهای روستایی و کاهش حاشیه نشینی شهرها از جمله فواید و اثرات اجرایی طرح است.

وی افزود: ایجاد قطب کشاورزی بزرگ در منطقه، صدور محصولات کشاورزی مازاد بر مصرف داخلی به کشورهای حوزه خلیج فارس و همسایه و ایجاد فرصتهای شغلی به میزان 300 هزار نفر از دستاوردهای و فواید این طرح است.

براساس این گزارش طرح 550 هزار هکتاری احیای دشتهای خوزستان و ایلام در 6 حوزه، از جمله حوزه دز به مساحت 47 هزار و 100 هکتار و حوزه کرخه خوزستان به مساحت 199 هزار 900 هکتار در دست اجراست.

همچنین حوزه کرخه ایلام به مساحت 51 هزار و 13، حوزه کارون به مساحت 131 هزار و 362 و حوزه مارون به مساحت 66 هزار و 65 هکتار و حوزه زهره و خیرآباد به مساحت 54 هزار و 560 هکتار جزء 6 حوزه عملیاتی طرح احیای اراضی خوزستان و ایلام است.

مشاهده نظرات