تلاش برای تبدیل قراردادهای تک محموله فروش نفت به اروپا به بلندمدت

مدیر اموربین الملل شرکت ملی نفت ایران از تداوم صادرات نفت خام به اروپا خبر داد و گفت: درتلاشیم قراردادهای تک محموله صادرات نفت به اروپا را به قراردادهای بلندمدت تبدیل کنیم.

صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی به دو شیوه تک محموله و قرارداد بلند مدت انجام میشود و بر این اساس برخی شرکتها مانند توتال فرانسه قرارداد بلند مدت امضا کردهاند و برخی مانند لهستان، تک محموله خریداری کردهاند.

خرید تک محموله نفت، معمولا با هدف رصد وضعیت بازار و بررسی میزان سازگاری نفت با پالایشگاه و همچنین داشتن فرصت برای چانه زنی برای امضای قرارداد بلند مدت است.

امضای قرارداد بلند مدت، فروش پایدار نفت را تضمین میکند، بنابراین، وزارت نفت به دنبال تبدیل تک محمولههای صادراتی به اروپا به قراردادهای بلند مدت است.

به گزارش وزارت نفت، مدیراموربین الملل شرکت ملی نفت ایران در این باره گفت: صادرات نفت به اروپا هم اکنون به همان شرکتهای که قرارداد با آنها به امضاء رسیده است، انجام میشود.

به گفته سیدمحسن قمصری، ایران در تلاش است قراردادهای تک محموله با کشورهای اروپایی را به قراردادهای بلندمدت تبدیل کند.

شرکت هایی از ایتالیا (ساراس)، اسپانیا (رپسول) و یونان (هلنیک)، فرانسه (توتال)، انگلیس (شل) پس از تحریمهای ایران، قرارداد فروش نفت با ایران امضا کردند، بخشی از قرارداد با این شرکتها به صورت تک محموله و برخی به صورت بلندمدت است.

ایران پس از لغو تحریمها از دی ماه پارسال تلاش کرده است سهم از دست رفته خود را در بازارهای جهانی احیا کند و از آن زمان تاکنون موفق شده است صادرات نفت خود را به بیش از دو برابر برساند.
میزان صادرات نفت ایران هم اکنون بیش از دو میلیون بشکه در روز است و بازستاندن سهم از دست رفته در بازارهای اروپا یکی از اهداف ایران برای افزایش سهم خود در بازار است؛ اگرچه بزرگ ترین مشتریان نفت ایران در آسیا حضور دارند و اولویت ایران برای بشکههای صادراتی، بازار آسیاست.

مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درباره صادرات نفت به هند نیز گفت: ایران ٣٦٠ هزار بشکه قرارداد صادرات نفت خام به هند دارد که هم اکنون این کشور بیش از ٣٩٠ هزار بشکه بصورت روزانه از ایران برداشت میکند.

واردات نفت چهار کشور واردات نفت آسیا از ایران در ماه ژوئن (خرداد- تیر) امسال، نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ٤٧ درصد افزایش یافت.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات

صادرات زیتون بدون هیچ سقفی

غذایی و کشاورزی

آزادسازی صادرات مرغ با عوارض صفر

غذایی و کشاورزی

واردات برنج و چای هندی ممنوع شد؟

غذایی و کشاورزی