جزئیات توافق جدید بانکی ایران-آذربایجان

بانک های مرکزی ایران و آذربایجان بر سر ایجاد بستر و زمینه لازم برای روابط کارگزاری بین شبکه‌های بانکی دو کشور با هدف گسترش مناسبات بازرگانی و اقتصادی دو کشور توافق کردند.

امروز و در حاشیه سفر رییس جمهور کشورمان به باکو، روسای کل دو بانک مرکزی ضمن تایید و تاکید بر لزوم استفاده از سوییچ ملی دو کشور، توافق کردند سیستمهای کارتخوان دو کشور برای رفاه تجار و گردشگران متصل شوند. بر همین اساس اولین نشست فنی برای فراهم کردن مقدمات کار حداکثر تا دو هفته آینده بین بخشهای ذیربط در دو بانک مرکزی برگزار میشود.

همچنین بر اساس این سند، مقرر شد طرفین ضمن تشکیل کمیته مشترک بانکی، حسابی تحت عنوان (حساب مخصوص) در دفاتر هریک از بانکهای مرکزی دو کشور به نام طرف مقابل برای تسهیل در تسویه مبادلات بانکی افتتاح کنند.

گفتنی است، براساس این یادداشت تفاهم، بانکهای مرکزی دو کشور بررسیهای لازم را برای اعطای مجوز تاسیس شعبه به بانکهای ایرانی و آذری در سرزمینهای یکدیگر به عمل میآورند و نسبت به ارایه خدمات فنی و آموزشی به یکدیگر برای انطباق فعالیتهای بانکی با اخرین روشها و استانداردهای روز جهانی اقدام میکنند.

سند یادداشت تفاهم همکاریهای بانکی بین دو بانک مرکزی پیرو ملاقات و مذاکرات دکتر سیف با همتای خود، آقای رستم اوف در تهران به امضای طرفین رسید.

مشاهده نظرات