قائم مقام وزیر راه و شهرسازی:

ادامه مذاکرات با گروه‌های مالی برای لیزینگ هواپیما/ فشار اروپا بر دولت آمریکا برای صدور مجوز اوفک

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اروپایی‌ها دولت آمریکا را برای صدور مجوز فروش هواپیما تحت فشار می‌گذارند، گفت: مذاکرات با گروه‌های مالی برای تامین هزینه خرید هواپیما به صورت لیزینگ ادامه دارد.

اصغر فخریه کاشان با بیان اینکه مذاکراتی را با گروههای مالی برای تامین هزینه خرید هواپیما البته به صورت لیزینگ داشتهایم و این مذاکرات ادامه دارد، گفت: قراردادهای پیشنهادی از سوی گروههای مالی معتبر در دنیا به ما ارائه شده است و باید با چانهزنی به یک قرارداد نهایی برسیم.

وی با تاکید بر اینکه با توان فنی بخش هوانوردی کشورمان قادر هستیم قرارداد خرید هواپیما را نهایی کنیم، ادامه داد: امروز جایگاه کشورمان در دنیا تغییر کرده است و هم ناوگان هوایی ایران به هواپیما نیاز دارد و هم شرکتهای هواپیماساز به بازار ایران برای فروش هواپیما نیاز دارند. بنا بر این یک معامله دو طرفه است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی افزود: به طور قطع قراردادهای خرید هواپیما به نتیجه میرسد چرا که همان اندازه که تامین هواپیماهای جدید و نوسازی ناوگان برای ایران مهم است به همان اندازه هم شرکتهای هواپیماسازی به درآمد حاصل از فروش هواپیما نیاز دارند. 

فخریه کاشان تاکید کرد: در هر صورت اگر منافع کشورمان در این قراردادها تامین نشود قراردادی را با شرکتهای سازنده هواپیما امضا نمیکنیم.

وی همچنین درباره اظهارات مقامهای مسئول بویینگ مبنی بر اینکه اگر امکان فروش هواپیما به ایران را نداشته باشند، ایرباس هم نمیتواند به ایران هواپیما بفروشد، گفت: شاید قصد مقامات بویینگ این است که با این اظهارات فشاری را بر روی دولتشان ایجاد کنند تا مجوز اوفک هر چه زودتر صادر کند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی افزود: به هر حال این موضوع به نفع اروپایی است و فشار اروپاییها به آمریکاییها بیشتر میشود. اروپاییها علاقهمند هستند که هواپیماهایشان را به ایران بفروشند و اگر کنگره جلوی آنها را بگیرد فشار را بر دولت آمریکا بیشتر میکنند.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات