بهره برداری از بزرگ‌ترین کارخانه چادرمشکی کشور

تنها کارخانه عظیم تولیدکننده چادرمشکی حجاب در کشور به زودی با حضور مقامات ارشد دولتی کشور افتتاح می‌شود.

تنها کارخانه عظیم تولیدکننده چادرمشکی حجاب در کشور به زودی با حضور مقامات ارشد دولتی کشور افتتاح میشود. عبدالرضا جدیدساز، معاون هماهنگی گروه هلدینگ گسترش پایا صنعت سینا در گفتوگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: کارخانه نساجی حجاب شهرکرد که با سرمایهگذاری 110 میلیارد تومانی آماده راهاندازی است، توان تولید 70 میلیون متر چادر را در سال دارد.وی افزود: مقدمات تاسیس این کارخانه در سال 69 از سوی بنیاد مستضعفان فراهم شده و این کارخانه 14 درصد نیاز کشور به چادرمشکی را برآورده میکند.

جدیدساز رقیب بزرگ تولید چادر مشکی در کشور را «واردات» دانست و افزود: در راستای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از واردات بیرویه باید عزم جدی در جهت حمایت از تولیدات داخلی صورت گیرد و در این زمینه از واردکنندگان چادر مشکی میخواهیم که به سمت تولیدات داخلی رویآورده و در انجام فازهای توسعه کارخانه نساجی حجاب مشارکت کنند.وی با اعلام این نکته که مقدمات ورود این واحد نساجی به بورس فراهم شده است، از تکمیل و فعال بودن 30 درصد خط تولید کارخانه خبر داد و افزود: سالانه سه میلیون تن چادر مشکی توسط نساجی حجاب تولید میشود و افزایش تولید را طی فازهای بعدی در دستور کار داریم.

میرمحمدتقی داناییهشیاری، مدیرعامل شرکت نساجی حجاب نیز در این مراسم گفت: ظرفیت اسمی تولید این واحد نساجی سالانه 10میلیون مترمربع پارچه چادر مشکی با آخرین ماشین آلات روز دنیا است، همچنین انواع پرده، روسری، ساتن، پیراهن، مانتو و مقنعه در چهار بخش شامل آمادهسازی نخ، مقدمه بافندگی، بافندگی با انواع ماشینآلات و قسمت رنگرزی و طرح پارچه تولید میشود. وی افزود: این کارخانه بزرگترین واحد تابندگی کشور است که 34 هزار دوک را داراست. وی یکی از طرحهای توسعهای کارخانه را تولید نخ درجه یک بهعنوان مواد اولیه اعلام کرد و گفت: دو فاز دیگر برای تکمیل ظرفیت تولید راهاندازی خواهد شد. دانایی با اشاره به اینکه 30 درصد محصول تولید شده در این کارخانه به کرهایها تحویل میشود، اظهار کرد: براساس این قرارداد، دانش فنی، ماشینآلات و حضور کارشناسان کرهای برای افزایش تولید تضمین شده است.

مشاهده نظرات