بانک جهانی: یک سوم جوانان جهان بیکار هستند

بانک جهانی اعلام کرد یک سوم از جمعیت جوانان جهان نه شغل دارند و نه در حال تحصیل هستند و این بحرانی است که کشورها باید به سرعت برای این موضوع چاره اندیشی کنند.

بر اساس گزارش تازه بانک جهانی، اگر شرایط کنونی ادامه یابد، از یک میلیارد جوانی که انتظار میرود در دهه آینده وارد بازار کار شوند، تنها 40 درصد می توانند به اشتغال امیدوار باشند.

طبق برآورد این نهاد اقتصادی، جهان باید در 10 سال آینده 600 میلیون شغل ایجاد کند تا از بحرانهای اجتماعی ناشی از بیکاری جوانان جلوگیری شود.

«مَت هابسون» مدیر کارگروهی که این گزارش را آماده کرده است، میگوید: جوانان 40 درصد از جمعیت کنونی جهان را تشکیل میدهند که این درصد، بالاترین میزان در تاریخ است. بیکاری، اکنون مشکلی پایدار شمرده میشود و تقریبا 30 درصد از جوانان نه شاغلند و نه در حال تحصیل.

بانک جهانی در این گزارش، توجه برنامه ریزان جهان را به موارد زیر جلب کرده است:

1 – تاثیر عصر دیجیتال: پیشرفت فناوری، شرایط کار را به صورت بنیادی تغییر داده، اما این دگرگونی به صورت یکنواخت در جهان رخ نداده است.

2 – شکاف در مهارت ها: برای کاهش شکاف در مهارت ها، فرصت ها برای مردان، زنان و کسانی که در پایین ترین بخش از هرم مهارتی هستند باید افزایش یابد.

3 – کارآفرینی و کار آزاد: تمایل به کارآفرینی در میان جوانان 1/6 برابر بیش از بزرگسالان است. این گرایشِ عمومی، باید مورد توجه قرار گیرد.

4 – شغل های کیفی: آمارهای کمی از اشتغال، بازتاب کیفیت شغل نیستند و برنامه ریزان باید درک عمیق تری از شرایط کار معاصر داشته باشند.

محورهای دیگری که در این گزارش بلند به آنها پرداخته شده را در زیر مشاهده میکنید:

- تقریبا 85 درصد از جوانان جهان در کشورهایی با میانگین درآمد پایین زندگی میکنند.

- احتمال بیکاری جوانان، چهار برابر بزرگسالان است.

- شکاف تحصیلی میان دختران و پسران در کشورهای توسعه نیافته به نفع پسران و در کشورهای توسعه یافته به نفت دختران سنگینی میکند. بیشترین شکاف به نفع پسران در خاورمیانه و شمال آفریقا دیده میشود.

- جوانان 25 تا 34 ساله بیشترین فعالیت کارآفرینی را در جهان دارند، اما معمولا دسترسی جوانان به منابع مالی و اعتباری بسیار دشوار است.

- میانگین بیکاری برای زنان جوان 10 درصد بیشتر از مردان جوان است.

- در کشورهای توسعه نیافته، 89 درصد از شغلها به صورت غیررسمی است.

- آموزش باکیفیت بر چشم انداز اشتغال جوانان، اثر مثبت میگذارد.

- جوانان شهری معمولا در بخش های خدمات، تولید یا بازرگانی مشغول میشوند؛ در حالی که جوانان روستایی در بخشهای کشاورزی و ماهیگیری، صنایع دستی، نساجی یا خرده فروشی فرصتهای شغلی به دست میآورند.

- 70 درصد از جوانانِ منطقه پایین صحرای آفریقا و آسیای جنوبی در مناطق روستایی زندگی میکنند.

- احتمال مهاجرت جوانان به شهرها 40 درصد بیش از بزرگسالان است.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات