تاثیر تصمیم گلنکور بر قیمت مس شدید نیست

موسسه مالی ساکدن انگلستان یکی از ۹ موسسه مالی مجاز به فعالیت در بورس فلزات لندن «ال‌ام‌ای» در اواخر ماه میلادی گذشته قیمت فلزات اساسی را در ۳ ماه آینده را منتشر و در گزارش خود سقف قیمت‌ها را در این بازه زمانی رو به رشد اعلام کرد.

براساس این گزارش سقف قیمت مس به ۵۲۵۰ دلار در هر تن میرسید، با انتشار این گزارش و افزایش خوشبینی به قیمتها، مس در بورسهای آتی یک درصد به سمت ۵۰۰۰ دلار در تن حرکت کرد. این پیشبینی خوشایند ساکدن درباره فلز انعطافپذیر مس با بحرانی جدید روبهرو شده که در وقوع آن تردید ایجاد میکند. این بحران به دلیل کشته شدن کارگران در معادن زامبیا و از سوی شرکت چندملیتی گلنکور رخ داده؛ شرکتی که از سال ۱۹۷۴میلادی تاکنون در زمینه معدن و فلزات فعال است.  پیشتر این شرکت تصمیم داشت تا برای توسعه فعالیتهای خود در زامبیا سرمایهگذاری گستردهتری انجام دهد و هماکنون نیز این غول معدنی جهان در حال کار روی نشست ۳شفت جدید است و برای آنها ۱/۱میلیارد دلار امریکا هزینه صرف کرده تا بتواند از فناوری استفاده کند که عمر معدن را به ۲۵ سال افزایش دهد اما همه این تصمیمات فعلا با یک مانع روبهرو شده اینکه در نتیجه مرگ ۴ کارگر در ۴ حادثه مجزا، معادن آن تعطیل است.

توقف تولید

شرکت گلنکور سومین استخراجکننده بزرگ معدن مس در جهان، تولید مس را در زامبیا متوقف کرد. این توقف تولید پس از حوادثی که منجر به کشته شدن کارگران در معادن زامبیا شد، اجرا شده است. در پی این حوادث، ۴معدنچی در ۴ حادثه مجزا، کشته شدند. این توقف در تولید در شرایطی رخ داده که صادرات مس زامبیا حدود ۷۰درصد از کل تولید و ۶۰درصد از کل صادرات مس در افریقا را شامل میشود. پیش از این توقف در تولید، روز جمعه ۵ اوت، بانک امریکایی گلدمنساچز از یک توفان عرضه خبر داده بود که میتواند به بازار جهانی مس ضربه وارد کند و تا ۱۲ماه آینده قیمتها را تا ۴هزار دلار در هر تن پایین بیاورد.

تحلیلگران نیز پیشبینی میکردند این افزایش عرضه چشمانداز مثبتی برای هزینههای مربوط به پالایش و ذوب ترسیم کند اما حالا با این مکث تولید و در شرایطی که تقاضا برای فلز در بازار جهانی روند نزولی دارد، سهام گلنکور تا پایان هفته جاری فقط تا یک درصد افزایش مییابد.  این شرایط چشمانداز مطلوبی را برای گلنکور ترسیم نمیکند. این شرکت پیش از این اعلام کرده بود تصمیم دارد تا سال ۲۰۱۷ میلادی تولید خود را به ۲ برابر افزایش دهد و همچنین قصد دارد در طول ۳سال آینده ۹۵۰میلیون دلار برای توسعه فعالیتهایش در معادن مس موپانی در زامبیا هزینه کند.  البته این نخستین بار نیست که گلنکور با بحران روبهرو میشود.  این شرکت سال گذشته و در پی افت شدید بهای مس بازار جهانی مجبور شد دست به کاهش تولید در معادن زامبیا بزند تا از این طریق بتواند به بهبود قیمت در بازار جهانی کمک کند. همچنین در همین سال برخی شرکتهای معدنکار از جمله گلنکور مجبور به اخراج کارگرانشان شدند تا با کم کردن میزان تولید از سقوط قیمت این فلز حمایت کنند.

تغییرات متوالی در خطمشی زامبیا درباره مالیاتهای حق امتیاز در طول سال نیز دیگر مشکلی است که شرکتهای معدنکاری ازجمله گلنکور با آن دستوپنجه نرم میکنند و این مشکلات آنها را وادار به تعلیق سرمایهگذاریهایشان در معادن یا پروژههای جدید میکند. نمونهای از این بیثباتیها، تصمیم زامبیا برای افزایش حق امتیاز معادن روباز از ۶به ۲۰درصد و معادن زیرزمینی از ۶ به ۸درصد در ژانویه ۲۰۱۵ بود که باعث جنجالهایی در میان اتحادیهها و شرکتهای معدنکار شد و این کشور را وادار به تجدیدنظر در این تصمیم کرد. بعدها زامبیا مالیات ۹ درصدی بر حق امتیاز برای معادن روباز و زیرزمینی را در آوریل ۲۰۱۵، ۹ اعلام و از طرحهای پیشین خود برای افزایش تصاعدی آن تا ۲۰ درصد عقبنشینی کرد.

افزایش نخواهیم داشت

در باره تاثیر فعالیت نداشتن سومین استخراجکننده مس جهان در زامبیا بر بازار بینالمللی، مرتضی علیاکبری، معاون مالی سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات به صمت توضیح میدهد: «در یک نگاه کلی اثر ضرباتی که در دنیا به علت عوامل انسانی و طبیعی مانند اعتصاب و اعتراض یا زلزله رخ میدهد و به تولید مس وارد میشود و در نتیجه به کندی و تندی روند تولید آن میانجامد، به میزان ذخایر بینالمللی موجود در انبارها بستگی دارد.  اگر ذخایر مس موجود در انبارها زیاد و پاسخگوی نیازهای بینالمللی باشد، ما نوسان زیادی را تجربه نمیکنیم به غیراز همان نوسان ابتدایی که ناشی از انتشار اخبار است و در کوتاهمدت به افزایش قیمتها میانجامد و پس از چند روز نیز قیمتها به حالت اولیه برمیگردد، ولی اگر چنین اتفاقاتی با کاهش موجودی انبارهای جهانی همراه باشد، بهطور قطع تاثیر پایدارتری دارد. در شرایط کنونی نیز اخباری از کمبود مس در انبارهای جهانی به گوش نمیرسد، بنابراین نمیتوان پیشبینی کرد بهدلیل توقف فعالیت شرکت گلنکور در معادن زامبیا ذخایر جهانی به قدری کاهش یابد که با افزایش چشمگیر قیمتها روبهرو باشیم.

منبع: صمت
مطالب مرتبط
افزایش 23 درصدی تولید کنسانتره مس تا پایان تیر ماه
مشاهده نظرات