از سوی معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت اعلام شد

قیمت خوراک پتروشیمی در تیرماه ٢٧٩٠ ریال

معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین خوراک برای شرکت‌های پتروشیمی را در تیرماه ٢ هزار و ٧٩٠ ریال اعلام کرد.

مطالب مرتبط
پتروشیمی‌ها دستورات HSE رعایت نکنند، خوراک قطع می‌شود
تولید محصولات پتروشیمی به ١٧ میلیون تن رسید
چهار اثر هم‌جهت در بازار پتروشیمی
مشاهده نظرات