طیب‌نیا در گفت‌وگو با گلوبال‌تایمز:

ایران پروژ‌های«راه ابریشم» را برای سرمایه‌گذاران چین تعیین کرد

وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با نشریه چینی گفت: ایران پروژ‌های خشکی و آبی «راه ابریشم» را برای سرمایه‌گذاری چین تعیین کرده است و در آینده موادخام فعالیت‌های صنعتی چین که بزرگترین اقتصاد جهان می‌شود را تامین می‌کنیم.

وزیر اقتصاد ایران که برای شرکت در شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین به این کشور سفر کرده است، در مصاحبه با نشریه چینی گلوبال تایمز ضمن استقبال از سرمایهگذاری چینیها در بخش غیرنفتی، گفته است: ایران به دنبال توسعه روابط با چین در همه زمینهها در دوران پسابرجام است.

طیبنیا گفت: روابط ایران و چین نمیتواند تحتتأثیر سیاستهای ناموزون جهانی قرار گیرد.

وزیر اقتصاد ایران همچنین افزود: حجم تجارت دو کشور ایران و چین طی 30 سال گذشته صد برابر شده است و در سالهای اخیر، همکاری دو کشور از تجارت نفت به سرمایهگذاری در زیرساختها تبدیل شده است.

وزیر اقتصاد ایران با بیان اینکه ایران نقش مهمی در جاده ابریشمقدیم داشت، افزود: ایران امیدوار است این نقش مهم با اجرای کمربند اقتصادی و جاده ابریشم جدید که مورد تأکید رئیسجمهور چین هم هست، ادامه یابد. ایران پروژههایی را برای سرمایهگذاران چینی در این زمینه مشخص کرده، این پروژهها هم در بخش خشکی و هم بخش آبی است و امیدواریم مذاکرات به زودی برای اجرایی شدن این پروژهها آغاز شود.

بعد از لغو تحریمهای بینالمللی روی ایران در ماه ژانویه، رئیسجمهور چین برای نخستینبار از ایران دیدار کرد و نقشه 25 ساله برای سرمایهگذاری 600 میلیارد دلار طی دهه آینده را ترسیم کرد.

طیبنیا گفت: د کشور در زمینههای منابع انرژی و سرمایهگذاری، زمینههای کاری دارند. بخش انرژی ایران میتواند مصرف حال و آینده چین را تأمین کند و چین هم یکی از بزرگترین واردکنندههای انرژی در جهان است.

وزیر اقتصاد ایران پیشبینی کرده است که چین به عنوان بزرگترین سرمایهگذار جهان، یکی از بزرگترین اقتصادها در جهان خواهد شد و اتفاقاً ایران میتواند مواد خام مورد نیاز این کشور را برای فعالیت صنعتی تأمین کند.

طیبنیا با بیان اینکه ایران در موقعیت جغرافیایی خاصی قرار گرفته است، گفت: ایران ظرفیت ویژهای به لحاظ قرار گرفتن در بین بازار 400 میلیون نفری دارد. در بازاری که تولید، رقابتی است و با هزینه کارگری ارزان تولید میشود و همچنین آثار فرهنگی فراوان می تواند سرمایهگذاری را برای بخش گردشگری در ایران مهم کند.

به دنبال لغو تحریمهای بینالمللی، ایران با جمعیت 80 میلونی تلاش کرده است تا اقتصاد کشورش را در جریان عادی قرار دهد و نفت ایران یکی از عوامل مهم برای کمک به این مسئله است.

طیبنیا همچنین افزود: ایران به عنون عضو اوپک، رشد سالانه 8 درصدی را طی 5 سال آینده هدفگذاری کرده که این افزایش رشد از طریق مشاغل غیرنفتی، خصوصیسازی و سرمایهگذاری و بهبود محیط سرمایهگذاری و کسب و کار انجام خواهد شد. کاهش سهم صادرات انرژی در درآمدهای دولت از طریق افزایش صادرات محصولات غیرنفتی دنبال خواهد شد.

وزیر اقتصاد ایران، افزود: سهم صنایع نفتی از درآمدها طی سالهای گذشته از 80 درصد به کمتر از 30 درصد کاهش داشته است. سال گذشته صنایع غیرنفتی، تجارت بیش از یک میلیارد دلار داشت و تحریمها به ما کمک کرد تا روی نقاط ضعف خود بیشتر مطالعه کنیم.

طی دیدار سه روزه طیبنیا از پکن که در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین شرکت داشت، طیبنیا تفاهمنامه همکاری با بانک صادرات و واردات چین برای فاینانس اقتصادی و زیرساختها در کشور امضا کرد.

مشاهده نظرات