مسکن مهر معضل حاشیه نشینی را تشدید کرد

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌ که مسکن مهر معضل حاشیه نشینی را تشدید کرد، بی توجهی به ظرفیت‌های درونی توسعه و تمرکز بر توسعه بیرونی و عدم توجه به گروه های اصلی مخاطب نیازمند مسکن را از علل اصلی این مساله دانست.

محمدسعید ایزدی اظهار کرد: تجربه مسکن مهر این درس را به ما داد که به جای هدر دادن منابع در اراضی پیرامونی شهرها، محلههای قدیمی را بازسازی کنیم. به جای اینکه پول را در اراضی فاقد زیرساختهای لازم خرج کنیم و کسی حاضر به سکونت در آنجا نشود باید نوسازی بافتهای فرسوده را در اولویت برنامههای خود قرار دهیم.

وی با بیان اینکه ساکنان مسکن مهر با توجه به دور بودن از محیط کار علاقهی زیادی به برگشت به شهرها دارند، افزود: اگر هزینه صرف شده را در بافت فرسوده کلانشهرها خرج میکردند، هم از بزههای اجتماعی جلوگیری میشد، هم از زیرساختها و ظرفیتهای درون شهر استفاده میکردند، هم کیفیت را به شهرها که از درون فرسوده شده برمیگرداندند و هم مخاطب اصلی که اقشار پایین هستند خانهدار میشدند.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری درخصوص برنامههای دولت تدبیر و امید برای مسکن اقشار کم درآمد اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم علاوه بر تعهدی که در اتمام مسکن مهر داشت، با توجه به درسهایی که از این طرح گرفت، اولویت خود را در طرح جامع مسکن به نوسازی و بازسازی بافتهای ناکارآمد اختصاص داد؛ البته این بار صرفا نمی خواهیم نوسازی کالبدی را انجام دهیم بلکه با تاکید بر مشارکت مردم، توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان از اولویتهای برنامههای ما است.

ایزدی به تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری با حضور نمایندگان بیش از ۲۲ دستگاه اشاره و تاکید کرد: در این ستاد ضمن هم راستاسازی برنامهها و منابع دستگاههای مختلف با شناسایی شهرها و محلات هدف به اجرای برنامههای دارای اولویت و تاثیرگذار با مشارکت دولت و شهرداریها میپردازیم. تا پیش از این برنامههای بهسازی و نوسازی شهری صرفا با کالبد محلات و محدودههای ناکارآمد سر و کار داشت؛ در عین حالی که در سیاست و برنامههای جدید، ارتقای زیر ساختهای محلات، توسعه خدمت رو بنایی و نوسازی مسکن به شکل توامان مد نظر قرار داده است. اولویت ما قبل از ساماندهی کالبدی، توانمندسازی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ساکنان است. معتقدیم زمانی که ساکنان، دغدغه نان شب نداشته باشند آن وقت میتوانند به سقف بالای سرشان فکر کنند.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در ستاد ملی بازآفرینی شهری گفت: بهسازی و نوسازی از آموزش مهارتهای پایه توسط وزارت کار در محلات آغاز میشود تا مردم بتوانند اشتغال و درآمد داشته باشند. ما صندوقهای خرده وام در ۱۶ استان با کمک نهادهایی که متخصص این کار هستند راهاندازی کردهایم. توسعه زیرساختها و خدمات روبنایی با محوریت شهرداریها و حمایت دولت در اعطای تسهیلات و تدوین بستههای تشویقی از اولویتهای برنامههای بهسازی و نوسازی شهری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، استفاده از توان و ظرفیت مردم در تامین مسکن را ضروری دانست و افزود: برنامه مسکن مهر با همه انتقاداتش در یک بخش موفق عمل کرد و آن هم ۲۰۰ هزار واحدی بود که تسهیلات آن به صورت خودمالکی پرداخت شد. بدین ترتیب مردم در بافتهای فرسوده اقدام به ساخت و ساز از طریق منابع مسکن مهر کردند که ۱۰۰ درصد تحقق پیدا کرد و مردم از آن رضایت کامل دارند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات