سال دهم | بیست و چهارم مرداد ماه 95

بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 338)

نسخه الکترونیکی شماره 338 بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران در سایت ارانیکو منتشر شد.

برچسب ها:
مطالب مرتبط
بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 337)
بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 339)
مشاهده نظرات