تغییر سخت و زیان آور بودن حرفه گروهی از کارگران معدن

به گفته عضو کارگری شورای عالی حافظت فنی براساس مصوبه این شورای عالی قرار است در سخت‌و زیان آور تلقی شدن مشاغل آن گروه از کارگران معادن که فعالیت حرفه‌ای آنها بر روی سطح زمین انجام می‌شود؛ تغییراتی صورت بگیرد.

«میر علی شیرافکن» با اعلام این خبر گفت: براساس مصوبهای که حدود یک ماه پیش در جلسه شورای عالی حفاظت فنی تصویب شد؛ حرفه این گروه از کارگران معادن در زمره مشاغلی قرار میگیرند که به واسطه محیط کارگاه مشمول مقررات سخت و زیان آور قرار میگیرند.

قانون مشاغل سخت و زیان آور تمامی مشاغل مشمول شرایط سخت و زیان آور را به دو گروه «مشاغلی با ماهیت سخت و زیان آور» و «مشاغلی با محیط سخت و زیانآور» تقسیم بندی میکند و به موجب همین مقررات کارفرمایان مشمول گروه دوم موظفند تا هرچه سریعتر با به کارگیری تمهیدات فنی، بهداشتی و ایمنی از شدت عوامل سخت و زیان آور بکاهند.

به گفته عضو کارگری شورای عالی حفاظت فنی پیش از این بسیاری مشاغل مربوط به بخش معادن از جمله مشاغلی که محل انجام آنها در سطح زمین قرار داشته است در زمره مشاغلی با ماهیت سخت و زیان آور تلقی میشدند اما بررسیهای انجام شده نشان میدهد که شمار قابل توجهی از افراد در حالی به صرف داشتن سابقه انجام کار در سطح معادن خود را به صورت پیش از موعد بازنشسته کردهاند که اصلا نوع حرفه آنها به هیچ وجه در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار نمیگرفته است.

شیر افکن افزود: البته هدف از اعمال این تغییر در سختوزیان آور تلقی شدن حرفه کارگران معدن این است که با ملزم کردن کارفرمایان مشمول به برطرف کردن عوامل سخت و زیان آور موجود در محل کار از استمرار سوء استفادههای احتمالی جلوگیری شود. وی تاکید کرد: این اتفاق به معنی نفی سوابق کارگرانی که تا پیش از این به هر عنوان مشمول مقرارت مشاغل سخت و زیان آور میشدند نیست و تمامی این کارگران به شرط احراز سوابق سخت و زیان آور خود می توانند از فرصتهای قانونی برای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.

برابر قانون مشاغل سخت و زیان آور تمامی کارگرانی که حرفه آنها به صورت محیطی یا ماهیتی در زمره مشاغل سخت و زیان آور تلقی شود میتوانند پس از انجام 20 سال کار مستمر یا انجام 25 سال کار غیر مستمر در مشاغل سخت و زیان آور به صورت پیش از موعد بازنشسته شوند.

منبع: ایلنا
برچسب ها:
مطالب مرتبط
رقابت مافیای اقتصادی بر سر معادن لاجورد «بدخشان»
سایه تحریم‌ها بر سر توسعه معدن
مشاهده نظرات